Aktuális
2023. május 12-én lezajlott a MÉK tavaszi küldöttgyűlése

2023. május 12-én lezajlott a MÉK tavaszi küldöttgyűlése

A Magyar Építész Kamara ez alkalommal is a már megszokott helyszínen, a Kopaszi-gáton található Öbölház rendezvényközpontban tartotta meg tavaszi küldöttgyűlését. A küldöttgyűlésen dr. Hajnóczi Péter MÉK elnöknek a meghívására Csepreghy Nándor, az Építési és Közlekedési Minisztérium parlamenti államtitkára és miniszterhelyettese köszöntette a résztvevőket és adott tájékoztatást a minisztérium munkájáról. Egyúttal megköszönte a Magyar Építész Kamarának, a területi építész kamaráknak és a szakmagyakorlóknak, hogy az Építészeti, illetve a Beruházási törvény tervezetéhez számos javaslatot nyújtottak be.

A MÉK Elnöksége a 2023. április 4-i Területi Elnökök Testülete ülésen előzetesen egyeztette a területi építész kamarákkal a küldöttgyűlés anyagait, ezt követően kerültek közzétételre a MÉK honlapján a meghívóval együtt.
Elsőként a küldöttgyűlés a MÉK Elnökségének 2022. évi munkájáról szóló beszámolót, a MÉK 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és a Felügyelő Bizottság véleményét hallgathatta meg Szalay Tihamér MÉK alelnöktől illetve Ábrahám Ferenc FEB elnöktől. A MÉK-nek a 2022. éve a 25 éves jubileum jegyében telt, amelynek fő eseménye a SzeptemberFeszt volt 2022. szeptember 23-án, ahol több száz szakmagyakorló volt jelen a rendkívül változatos szakmai programokon az Ötpacsirta utcai Építészek Házában. A rendezvény a nagy sikerre való tekintettel a tervek szerint 2023. szeptember 21-én ismét megrendezésre fog kerülni.
A beszámolók sorában a MÉK Nonprofit Kft 2022. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámoló, a MÉK Etikai-Fegyelmi Bizottságának beszámoló majd a MÉK Felügyelő Bizottságának beszámolója következett. A 2023. évi Költségvetés módosítását Szalay Tihamér MÉK alelnök ismertette. Mind a beszámolókat, mind a költségvetés módosítását elfogadták a küldöttek.

Ismét napirendre került a MÉK Szakmai továbbképzési szabályzatának módosítása. A szabályzatmódosítást a küldöttek megszavazták, a módosítások július 1. napjától lépnek hatályba.
8. napirendi pontként tárgyalta a küldöttgyűlés a tagdíj indexálására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a területi kamarák elnökei legutóbb az április 4-i TET ülésen alaposan megtárgyaltak. Ehhez a MÉK Felügyelő Bizottsága módosító indítványt nyújtott be. A küldöttgyűlésen nagyon sok hozzászólás érkezett a témához, többen tagdíj reformba illő javaslatokat tettek. Végül a küldöttek az eredeti előterjesztést fogadták el.

Az Egyebek napirendi pont teret biztosított ez alkalommal is minden küldött számára, hogy felmerülő észrevételeiket, témáikat elmondhassák a küldöttgyűlésen, amellyel többen éltek is.

A következő küldöttgyűlésre 2023. november 17-én pénteken fog sor kerülni szintén az Öbölház rendezvényközpontban.

2023. május 15.