Aktuális
A Nemzeti Mintaterv Katalógus és annak alkalmazása

A Nemzeti Mintaterv Katalógus és annak alkalmazása

A Kormányzat által az elmúlt napokban bejelentett Nemzeti Mintaterv Katalógus (NMTK) (https://oeny.e-epites.hu/oeny/nmtk/mintatervek) a fiatal családok otthonteremtését segítő kormányzati intézkedéscsomag új eleme. Az NMTK mintatervek használatával a hagyományos folyamathoz képest olcsóbbá válhat a végleges tervdokumentáció elkészítése és lerövidülhet annak ideje, mely sok család számára jelenthet segítséget a jövőben. Annak érdekében, hogy a mintaterveket minél több építtető megelégedettséggel használja, a Magyar Építész Kamara a Katalógust alkalmazni kívánók érdekében, valamint az épített környezet védelme céljából az alábbiakra hívja fel a figyelmet.

A mintatervek nem konkrét helyszínre vonatkoznak, és a kiválasztott terv nem feltétlen alkalmas a rendelkezésre álló telken történő megvalósításra.  Ezért minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a kiválasztott épület az adott telek esetén felhasználható-e. Amennyiben igen, akkor is adaptálni kell azt a helyi építési szabályzat és a terület geodéziai adottságainak figyelembevételével, melyhez építész tervező bevonása szükséges. E nélkül nem indíthatók el a szükséges eljárások.

A Katalógusból kiválasztott tervnek minden esetben illeszkednie kell az adott település arculatához, hiszen mindannyiunk közös felelőssége az épített környezet védelme. Az adatbázisban szereplő épületek között különféle tájegységi karaktert hordozó épületek is találhatók. A településkép védelmét biztosító új jogszabályok alig néhány éve kerültek bevezetésre, és a települések ezek alapján kidolgozták településképi arculati kézikönyveiket, melyben meghatározták településük értékeit, és azokat a szempontokat, amelyeket be kell tartani ahhoz, hogy a település képe megőrizhető, illetve kedvező irányba alakítható legyen. Ezen dokumentumok, az abban felsorolt pozitív példák áttekintése és megismerése az építkezés előtt állók számára segítséget nyújtanak a megfelelő mintaterv kiválasztásában, de annak érdekében, hogy a megvalósítani kívánt épület teljes mértékben megfeleljen a településképvédelmi követelményeknek, szintén elengedhetetlen egy felelősen gondolkodó és tervező építész bevonása.

A mintatervek között többféle építészeti stílus megjelenik, a katalógusban szereplő épületek különféle családméretre, életstílusra, életmódra nyújtanak alternatívát. Érdemes azonban figyelembe venni, hogy minden ember, minden család egyedi, éppen ezért egyediek az igényeik is, és egyedi az a környezet, amelyben jól érzik magukat. Egy lakóépület akkor igazán jó, ha az a saját életvitelünkre szabott. Ha már úgy döntöttünk, hogy építkezünk és így magunk hozzuk létre új életterünket, akkor tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy az nekünk teljesen megfelelő, azaz személyre/családra szabott legyen! A magyar ember életében jellemzően egyszer épít családi házat. Ez az építkezés a család életének legnagyobb beruházása, és várhatóan ebben élik le életük hátralévő részét. Amikor egy ilyen, több évtizedre szóló döntést hozunk, nagyon meg kell fontolnunk, hogy milyen kompromisszumokat kötünk meg, mit áldozunk fel és milyen áron. Éppen ezért mindenképpen indokolt, hogy amennyiben nem az alapoktól kezdjük a tervezést hanem a Katalógusból választunk tervet, akkor is saját családunk képére szabjuk azt.

Az Építésügyi Tudástár (https://oeny.e-epites.hu/oeny/ektr/tudastar) hasznos segítséget nyújt az építkezők számára és végig kíséri az érdeklődőt a teljes építési folyamaton. Célja, hogy információt nyújtson a családi lakóház terveztetés, építés, az NMTK mintatervek adaptációja, valamint az építésügy, térségi tervezési fogalmak témakörén belül. A tudástár Tervezési Segédlet egysége részletes információval szolgál azoknak, akik a családi lakóházak terveztetésének témakörében szeretnének tájékozódni. Az Adaptációs Iránytű építtetőknek és építészeknek egyaránt nyújt ismereteket. Az építkezőknek szóló felület elsősorban a családi lakóépület tervezésére és az NMTK mintatervek adaptálására vonatkozóan mutat be néhány szempontot. Az oldal az érdeklődők számára közérthetően foglalja össze mi kell ahhoz, hogy építkezésbe kezdhessen valaki, melyek az építési folyamat lépései, milyen főbb jogszabályokat kell figyelembe venni annak érdekében, hogy ne ütközzünk váratlan akadályokba, de segítséget nyújt a fentiekben már említett építtetői igények átgondolásához is.

A Tervezési Segédlet ( https://oeny.e-epites.hu/oeny/ektr/tese) a házépítés folyamatáról, a lakóhely szerepéről és a modern lakóépületek fő tervezési szempontjairól nyújt közérthető ismereteket. A tervező által készített tervdokumentáció értelmezését, megértését részletes videók segítik. 

Összefoglalva a Nemzeti Mintaterv Katalógus létrejöttével új elemmel bővült a Kormány családok otthonteremtését segítő programja, mely tudatosan alkalmazva sok családnak segítheti a saját otthonhoz jutását. A mintatervek kiváló alapként szolgálhatnak a megbízó és az építész tervező együttműködésének megalapozásához, de szerepüket csak akkor tudják megfelelően ellátni, ha a két fél között a jövőben is megvalósul az együtt gondolkodás, és a tervek végső formájukban egyaránt figyelembe veszik a helyi adottságokat, és kielégítik a személyes igényeket.

Fentieket figyelembe véve határozott javaslatunk, hogy már a mintaterv kiválasztásának folyamatába vonjanak be építész tervezőt, aki ezt követően tartós együttműködés keretében szakmai munkájával egészen a kulcsátadásig segíti az építtetőt abban, hogy a család hosszú távú beruházása optimális keretek között, szakszerűen, tartós értéket létrehozva valósuljon meg.

 

2021. 03.25.

Magyar Építész Kamara