Aktuális
Az építésügyhöz kapcsolódó 3D alapú szakalkalmazások

Az építésügyhöz kapcsolódó 3D alapú szakalkalmazások

A Lechner Tudásközpont fejlesztésében a 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása projekt keretében mindösszesen tizenegy különböző online szakrendszer került részben továbbfejlesztésre, részben létrehozásra. A projekt eredményeként az építésügyi folyamatok egykapus digitális felületre kerültek/kerülnek, ezáltal csökkennek az adminisztrációs terhek, egyszerűbbé válik az építésügy területén dolgozók munkája, valamint a rendszerek használata az információk széles körének elérhetősége révén segíti az építkezni szándékozó lakosságot. Az elérhető adatok jelentős része publikus (részben ügyfélkapus belépéshez kötött).

A közel nyolcéves projekt eredményeként megújult az OÉNY keretrendszere és továbbfejlesztésre került a térképi adatok kezeléséhez egységes adatszolgáltatást és technológiai megoldásokat biztosító rendszer. A fejlesztések ritmusát lekövető jogszabálymódosítások lehetővé tették, hogy egy-egy elkészül szakrendszert a tervezők, a közigazgatásban dolgozók, valamint a lakosság mihamarabb használatba vegyen, ezért ezek egy részének napi használata már évek óta biztosított.

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program által finanszírozott projekt keretében az alábbi szakrendszerek jöttek létre vagy kerültek megújításra:

Egységes Elektronikus Közműnyilvántartási Rendszer (E-KÖZMŰ) – A rendszer ügyfélkapus belépés után lehetőséget biztosít egy országos közműtérkép megtekintésére, valamint 2017 közepe óta az elektronikus közműegyeztetés platformjaként is funkcionál. A közmű-állásfoglalások és közműnyilatkozatok igénylése során egyetlen kérelem kitöltésével minden közművezeték-üzemeltető elérhető, és a folyamat végén elektronikusan hitelesített pdf dokumentum formájában összesített közműnyilatkozat kerül kiadásra. A kamarai jogosultsággal rendelkező tervezők a tervezéstámogatás funkció igénybevételével vektoros formában (SHP, DXF) juthatnak hozzá egy adott területen megtalálható közműhálózati adatokhoz.
https://www.e-epites.hu/e-kozmu

Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer (E-TÉR) – Célja a területrendezési, területfejlesztési, településrendezési, településfejlesztési tervek, valamint a településképi dokumentumok teljes életciklusának támogatása, valamint az elfogadott tervek nyilvános elérhetőségének biztosítása. A megyei területrendezési tervek 2019-2020. évi felülvizsgálata már e rendszer egyeztetési felületén keresztül történt, míg a településtervezési folyamatokat támogató funkciók 2022 nyarán kerültek élesítésre.
https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/fooldal

Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TEIR) – Az 1998 óta működő rendszer a projekt keretében teljeskörűen megújításra került. A rendszer legtöbb funkciója bejelentkezés nélkül elérhető, csupán a rendelkezésre álló igen széleskörű társadalmi, gazdasági, környezeti adatok tömeges letöltéséhez, saját, testreszabott tablók összeállításához szükséges ügyfélkapus bejelentkezés. A megújult jogi háttér lehetőséget biztosít arra, hogy bárki, teljeskörűen és díjmentesen, időkorlát nélkül használja a felületet.
https://www.oeny.hu/oeny/teir/#/

Nemzeti Mintaterv Katalógus (NMTK) – A tervadatbázis fő célja, hogy segítséget nyújtson az építkezés előtt állóknak azzal, hogy a weben keresztül szabadon elérhető, megfelelő építészeti minőséget képviselő, a magyar településképhez jól igazodó, többféle építészeti stílust képviselő családiház-mintaterveket mutat be. A keresési funkciók segítik az egyedi igényeknek leginkább megfelelő tervek gyors kiválasztását. Ügyfélkapus bejelentkezést követően az építtetők ingyenesen letölthetik a kiválasztott épület jogszabályoknak megfelelő tartalommal előkészített tervi állományát, melyek a pontos helyszínre történő kötelező adaptációs tervezést követően gyorsan és költséghatékonyan használhatók fel.
https://www.oeny.hu/oeny/nmtk/main

Építőipari Tételes Költségadatbázis (ÉTKA) – A webes alkalmazásban elérhető elektronikus adatbázis elsősorban családi házak építéséhez kapcsolódó tételes költségadatok kezelését támogatja.

Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép (NTA) – Tájékozódást segítő, általános célú alaptérkép, mely 1:5000000-tól 1:1000-is terjedő tizenegy méretarány-szinten képes Egységes Országos Vetületben térképi adatszolgáltatásra.
https://nta.lechnerkozpont.hu/

Nemzeti Ingatlanberuházási Helyszínkereső (NIH) – Olyan döntéstámogató térinformatikai alkalmazás, mely adott fejlesztési elképzelés optimális telephelyére ad javaslatot. A rendszer által használt adatok jelentős része a TEIR adatbázisból származik, de számos területrendezési, felszínborítottsági, ortofotó és egyéb tematikus térképi állomány is elérhető a felületen. A településkeresőben a beállított szűrőfeltételek és bekapcsolható térképi rétegek segítségével eltérő adottságú települések összehasonlítására, elemzésére nyílik lehetőség, valamint menthető riportok létrehozása is lehetséges. Az ingatlankeresőben földrészlet-szintű adatokkal nyílik mód szűrésre (pl. tulajdoni forma, elérhetőség, építési övezet, beépíthetőség, stb.). A keresési funkciók ügyfélkapus bejelentkezéssel érhetők el.
https://www.oeny.hu/oeny/nfpt/#/fooldal

Településképi Arculati Kézikönyvek egyeztető és tájékoztató felülete (TAK) – Az egyeztető felület 2017-2022 között a települési önkormányzatok Településképi Arculati Kézikönyvei előkészítésének támogatásához nyújtott nagy segítséget. A kiadványok készítését egységes ábra- és példagyűjtemény, valamint részfotók segítették, valamint a rendszer elektronikus támogatást nyújtott az egyeztetési folyamathoz. Az elfogadott dokumentumok és a hét Építészeti Tájegységi Arculati kézikönyv a rendszeren keresztül folyamatosan elérhető, így segítve az építtetők, a tervezők és a döntéshozók tájékoztatását.
http://tak.e-epites.hu/

Lechner Mobil Applikáció (LMA) – A mobilapp célja az építkezők, lakóingatlant keresők segítése. Az érdeklődők az applikáción keresztül megismerhetik az általuk preferált település főbb adatait (pl. lakónépesség, egy főre jutó jövedelem, stb.), valamint a kiválasztott ingatlan helyi építési előírásait, a területen korábban elvégzett geotechnikai fúrásokhoz kapcsolódó dokumentumokat, valamint a Nemzeti Mintaterv katalógus adottságokhoz igazodó mintaterveit.

Állami Középület Kataszter (ÁKÉK) – Helyiség-szintű webes 3D épületmegjelenítő rendszer, célja egy modern állami középület-nyilvántartás létrehozása, mely megalapozza a költséghatályok állami helyiség-gazdálkodást, támogatja az állami célú épületfelméréseket, segíti a tervezők, kivitelezők, állami vagyonkezelők, üzemeltetők és épületgazdálkodási döntéshozók munkáját.

Műszaki Irányelv Program (MIP) – A létrejött Építésügyi Műszaki Adattár bárki számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi az építésügyi műszaki irányelveket. A program keretében kidolgozásra kerül 40 db építésügyi műszaki irányelv tervezet, valamint létrejött egy webes felület, ami biztosítja az építésügyi műszaki irányelvek egységes elektronikus nyilvántartását és tematikus kereshetőségét.
https://www.oeny.hu/oeny/mip/

2023. július 3.