Aktuális
BÉK Elnökség választás - Felhívás

BÉK Elnökség választás - Felhívás

Kedves Kolléga!
2022. április 26-án a Budapesti Építész Kamara évi rendes Területi Küldöttgyűlését tartotta. A küldöttek az Elnöki beszámolót nem fogadták el. Ezt követően Csapó Balázs elnök, Reith András alelnök, Tima Zoltán és Sajtos Gábor elnökségi tagok lemondtak tisztségükről.
Alapszabályunk értelmében az új Elnökség megválasztásáig a lemondott tisztségviselők ügyvivői minőségben folytatják tevékenységüket.

 

Kedves Kolléga!
A BÉK Választási Jelölőbizottsága nevében azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy elnök, alelnök, 3 fő elnökségi tag, valamint 3 fő pótküldött személyére adjon javaslatot!
Az elnöki poszt betöltésének feltétele minimum egy év kamarai tevékenység igazolható háttere.
A megválasztott személyek mandátuma a 2 év múlva esedékes választásig hatályos.
A jelölés fontos szempontjai:
- a jelölt tudjon róla,
- a jelölt elfogadja a felkérést,
- a BÉK jövőjével kapcsolatban előremutató, pozitív koncepciója legyen,
- az adatlapot (webről letölthető) kitöltve mellékelni kell.

Határidők:
2022. május 20. - jelölés
2022. május 27. - jelölt lista véglegesítése
2022. június 23. 10.00 - Rendkívüli Tisztújító Taggyűlés
2022. július 8. - alakuló ülés

Jelöltállítási szabályok:
BÉK Alapszabály 12. §. 5.
- Tisztújítást a Tisztújító- vagy Rendkívüli Tisztújító Taggyűlésen kell a tisztségviselők megválasztásával végrehajtani. Ha valamely tisztségviselő megbízatása a tisztújítás időpontja előtt megszűnik, úgy ezen tisztségre a Rendkívüli Tisztújító Taggyűlésen kell az új tisztségviselőt megválasztani.
- A kamarai tag egyidejűleg a Budapesti Építész Kamara és a Magyar Építész Kamara ügyintéző szerveiben (a küldötti tisztségen kívül) összesen legfeljebb két választott tisztséget tölthet be. Kamarai tag azonos kamarai szervezeten belül tisztségviselőként egy választott tisztséget tölthet be.
- Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 (1) bekezdés) illetve a munkakörükben egymás alá és fölé rendeltjei.
- Nem lehet a területi kamara tisztségviselője, bizottságának elnöke az, aki az építésügy irányításáért felelős központi közigazgatási szerv kormánytisztviselője, vagy a területi kamara illetékességi területén építésügyi, építésfelügyeleti hatósági vagy főépítészi feladatot ellátó köztisztviselő, kormánytisztviselő.
- A Budapesti Építész Kamarában az ott nyilvántartott tag választható meg tisztségviselőnek. Az 5 tagú Választási Jelölőbizottság köteles a választható személyekre tett javaslat összeállítására. A Választási Jelölőbizottság javaslatát a Tisztújító Taggyűlés meghívójához mellékelni kell.
- A Választási Jelölőbizottság - ha kizáró ok nem áll fenn - köteles felvenni a jelölő listára azokat a tagokat, akiket a tagok 3% -a írásos javaslatával támogat. (jelen esetben legalább 104 fő).
- Elnöknek csak olyan aktív tag vehető fel jelölt listára, aki területi vagy az országos kamaránál korábban legalább 1 éven keresztül választott tisztségviselőként, választott bizottsági tagként, tanácsadó döntés-előkészítő testületi tagként gyakorlati ismereteket szerzett a kamara tevékenységéről és működéséről.
- A Választási Jelölőbizottság tagjai, más tisztségre nem jelölhetőek.
- Csak az a személy kerülhet a jelölőlistára, aki előzetesen a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozott.

Tagjaink egyénileg is javasolhatnak jelöltet, akinek a listára vétele nem kötelező, a VJB döntésétől függ.

Együttműködő hozzáállásában bízva, tisztelettel kérem javaslatait a bek@bek.hu email címre elküldeni!
 

Budapest, 2022 május 09.

Bálint Imre DLA
Választási Jelölőbizottság elnöke