Aktuális

Békéscsaba - Modern Városok Program

Tisztelt Kamara, kedves Kollégák! Ezúton tájékoztatom a tisztelt kamarai tagtársakat az alábbiakról. Békéscsaba Megyei Jogú város Önkormányzatával irodám 2022. január 13. napján tervezési szerződést kötött „A Modern Városok Program keretében „A békéscsabai felsőoktatás komplex fejlesztése” elnevezésű projekthez (támogatói okirat iktatószám: GF/SZKF/343/7/2018.) kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció és kiviteli tervezői költségvetés elkészítése tervezési szerződés keretében” tárgyban. A megrendelő a tervezési díjat – különös tekintettel az elrendelt pótmunkák ellenértékére – teljes körűen nem térítette meg, a felek között jogvita alakult ki, így tervezői jogviszonyom jelenleg lezáratlan.

A Magyar Építész Kamara Etikai-fegyelmi Szabályzatának 16. §-a értelmében felhívom a tisztelt kamarai tagok figyelmét, hogy az elkészített terveket szellemi és személyi jogok védik, azoknak az eredeti tervező hozzájárulása nélküli tovább dolgozása, illetve felhasználása etikai vétségét valósít meg, amely fegyelmi eljárást von maga után. Felhívom továbbá tisztelt kamarai tagtársak figyelmét, hogy a Magyar Építész Kamara Etikai-fegyelmi Szabályzata 17. § (1) pontja kimondja, hogy amíg egy tervezőnek lezáratlan jogviszonya áll fenn, addig a szerződésben megnevezett ingatlannal kapcsolatosan megbízást egyetlen egy építész sem vállalhat.

Dr. Márkus Gábor (01-4000) markus.gabor@mgepitesz.hu