Aktuális
Beszámoló a MÉK 2020. szeptember 11-i Küldöttgyűléséről

Beszámoló a MÉK 2020. szeptember 11-i Küldöttgyűléséről

2020. szeptember 11-én, pénteken került sor a Magyar Építész Kamara küldöttgyűlésére a Kopaszi-gát Öbölház rendezvényközpontban, amely a koronavírus helyzet miatt ez alkalommal nem a földszinti rendezvényteremben, hanem az épület nyitott tetőteraszán került sor, a regisztráció pedig az épület mellett, a szabadban történt.

Köszönhetően a küldöttek felelősségteljes részvételének a küldöttgyűlés határozatképes volt, így a Kamara a törvények által rá rótt kötelezettségeknek eleget tudott tenni!

A küldöttgyűlésen tárgyalt anyagok és a kapcsolódó előterjesztések a honlapon megtekinthetőek, hamarosan az elfogadott, módosított szabályzatokat is közzé tesszük!

Az alábbi döntések születtek a 2020. szeptember 11-i küldöttgyűlésen:

1/2020. (09.11.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK elnökségének 2019. évi munkájáról szóló beszámolóját 130 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

2/2020. (09.11.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját 130 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja. A beszámoló alapján a MÉK 2019. évi gazdálkodásának eredménye a tartalékkeret összegében növekedett, ennek megfelelően a 2020. évi költségvetés bevételi oldala nő a 2019. évről áthozott tartalékkeret összegének megfelelően, amely a kiadási oldalon a 2020. évi tartalékkeret összegét növeli.

3/2020. (09.11.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Nonprofit Kft. 2019. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót 130 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

4/2020. (09.11.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Etikai-fegyelmi Bizottságának 2019. évi beszámolóját 129 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

5/2020. (09.11.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Felügyelő Bizottságának 2019. évi beszámolóját 130 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

6/2020. (09.11.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2021. évi költségvetését 127 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja azzal, hogy ennek részeként a 2021. évi tagdíjat változatlanul 75.000 Ft-ban állapítja meg.

7/2020. (09.11.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 130 igen szavazattal egyhangúlag a MÉK Etikai-fegyelmi Szabályzat szabályzatának előterjesztett módosításait elfogadja.

8/2020. (09.11.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 130 igen szavazattal egyhangúlag a MÉK Szakmai továbbképzési szabályzatának előterjesztett módosításait elfogadja.

9/2020. (09.11.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 129 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzatának előterjesztett módosításait elfogadja.

10/2020. (09.11.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése Tanúsítási szabályzatot hoz létre. A MÉK Küldöttgyűlése 123 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a MÉK Tanúsítási szabályzatát elfogadja.

11/2020. (09.11.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 120 igen, 9 nem és 1 tartózkodás mellett lehetővé teszi, hogy az elnökség küldöttgyűlési határozathozatalt kezdeményezzen, ülés tartása nélkül az Alapszabály 3.1.5. pontja szerint, ahol a d) és e) pontban a „tag” helyett „küldöttet”, az e) pontban a „területi szerv elnöke” helyett a „MÉK elnökét” kell érteni. Teljes tisztújítás ilyen módon nem történhet, és biztosítani kell, hogy a szavazati joggal rendelkezők egyértelműen személyükhöz köthetően tudják szavazataikat leadni!

MÉK Titkárság