Aktuális
Felelősségi károk valós példákkal, avagy, mikor fizet a biztosító? - 2

Felelősségi károk valós példákkal, avagy, mikor fizet a biztosító? - 2

Négyemeletes épület, földszintes épületre tervezett alappal

A megtörtént esetben tervező felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezett.

A tervezői felelősségbiztosítás alapján a biztosítási esemény olyan, másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség, amelyet a magyar jog szerint a biztosított tervezőnek kell teljesítenie, és amelynek a teljesítése alól a biztosítottat a biztosító a feltételeiben meghatározottak szerint mentesíti.

Miért kell fizetnie a tervezőnek?

Mert a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:518 § - ban tiltja a jogellenes károkozást. A 6:519 § értelmében, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni!

Milyen károkat okozhat egy tervező?

A potenciálisan bekövetkezhető károk nagyon változatosak és egyáltalán nem ritkák! Sérülhetnek vagy semmisülhetnek meg dolgok, tárgyak, személyi sérülés keletkezhet és keletkezhet tisztán pénzügyi veszteség is, mely nem sorolható sem a dologi kár sem a személyi sérülés körébe. Jelen konkrét esetben szerződésen kívüli károkozás történt tervezői hiba következtében.

A konkrét eset:

A tervező egy négyemeletes épület tervezése során az alap teherbíró képességét hibásán határozta meg. Az alapot csupán egy földszintes épületre tervezték, emiatt a kivitelezés során már megépült szinteket vissza kellett bontani az alap megerősítése okán.

A keletkezett károk:

  • Visszabontási költség
  • Újraépítési költség

Biztosítási szerződéssel a tervező gazdasági társaság rendelkezett és az építtető ugyan ezen társasággal létesített szerződéses jogviszonyt a munkára, így a biztosító társaság a keletkezett kárt, illetve költségeket megtérítette, hiszen bizonyított volt, hogy a kárért a kárt okozó gazdasági társaság (tervező cég) felelőssége megállapítható.

A kár összege és a felelősségbiztosítási limit viszonya:

A tárgyi esetben a gazdasági társaság által megkötött biztosítási szerződés felelősségbiztosítási limit összege 20 millió Forint káreseményenként és 60 millió Forint évente. Ez azt jelenti, hogy egy káresemény kapcsán a maximálisan kifizethető kárösszeg 20 millió Forint, míg egy évben a maximálisan kifizethető kárösszeg 60 millió Forint. Tekintettel a bontás és újraépítés költségeire, a káresemény a tervező cég 20 millió Forint összegű, káronkénti kártérítési limitét kimerítette, hiszen az összeg meghaladta a 20 millió Forintot. Ilyen esetben a kár fennmaradó részét a károkozónak kell saját költségére megtéríteni.

Az eset rámutat arra is, hogy mennyire fontos a felelősségbiztosítási limit megfelelő megválasztása. Az építőiparban lezajlott drasztikus áremelkedést feltétlenül le kell követni a felelősségbiztosítások aktualizálásával is, hiszen egy kár esetén, annak helyreállítása is sokkal komolyabb költséggel fog járni, mint a megelőző években.

Dr. Püski András, biztosítási szakjogász

Magyar Építész Kamara egyedi felelősségbiztosítás: https://mek.hu/index.php?link=biztositas

2022. február