Aktuális
Felelősségi károk valós példákkal, avagy, mikor fizet a biztosító? – 10.

Felelősségi károk valós példákkal, avagy, mikor fizet a biztosító? – 10.

Tervezői műhiba – Megsüllyedt családi ház

A megtörtént esetben tervező felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezett.

A tervezői felelősségbiztosítás alapján a biztosítási esemény olyan, másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség, amelyet a magyar jog szerint a biztosított tervezőnek kell teljesítenie, és amelynek a teljesítése alól a biztosítottat a biztosító a feltételeiben meghatározottak szerint mentesíti.

Miért kell fizetnie a tervezőnek?

Mert a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:518 § - ban tiltja a jogellenes károkozást. A 6:519 § értelmében, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni!

Milyen károkat okozhat egy tervező?

A potenciálisan bekövetkezhető károk nagyon változatosak és egyáltalán nem ritkák! Sérülhetnek vagy semmisülhetnek meg dolgok, tárgyak, személyi sérülés keletkezhet és keletkezhet tisztán pénzügyi veszteség is, mely nem sorolható sem a dologi kár sem a személyi sérülés körébe. Jelen konkrét esetben szerződésen kívüli károkozás történt tervezői hiba következtében.

A konkrét eset:

A tervező egy családi ház generáltervezői feladatát látta el.

Az építész tervező egy családi ház generáltervezési feladatával lett megbízva. A tervek alapján megkezdődtek a kiviteli munkák. A kivitelezési munkák kezdeti szakaszában, a földmunkát végző cég megállapította, hogy egy, a kivitelezéshez szükséges gödröt, túl mélyre ásott ki. A helyszínre hívta az építészt és a statikust, akik azt az utasítást adták, hogy a feleslegesen kitermelt földdel, a kiásott gödröt töltse vissza.

Miután az épület kész lett, komplett megsüllyedt és ferdén állt. Az igazságügyi szakértő javaslata alapján az épületet teljes egészében el kell bontani. A becsült kárösszeg, mintegy 200 millió Forint. Az építész felelősségbiztosításának limit összege mindösszesen 20 millió Forint volt, tehát a kár töredékét sem fedezte volna. A hatalmas kár miatt a statikus és a generáltervező egy más megoldást javasolt az építtetőnek. A javaslat lényege, hogy egy speciális injektálási eljárással támasszák alá az érintett épületrészt. Az építtető, konzultálva az igazságügyi szakértővel, elfogadta a megoldást. A kár összeg így 60 millió forintra mérséklődött, mely még így is háromszorosa volt a felelősségbiztosítási limit összegnek.

A kárpélda, soha nem látott aktualitással mutatja meg, hogy a megfelelően megválasztott felelősségbiztosítási limit összegnek kiemelt fontossága van.

Dr. Püski András, biztosítási szakjogász

Magyar Építész Kamara egyedi felelősségbiztosítás: https://mek.hu/index.php?link=biztositas

2022. október