Aktuális
Felelősségi károk valós példákkal, avagy, mikor fizet a biztosító? – 11.

Felelősségi károk valós példákkal, avagy, mikor fizet a biztosító? – 11.

Tervezői műhiba – Mezőgazdasági épület elégtelen bevilágítása

A megtörtént esetben tervező felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezett.

A tervezői felelősségbiztosítás alapján a biztosítási esemény olyan, másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség, amelyet a magyar jog szerint a biztosított tervezőnek kell teljesítenie, és amelynek a teljesítése alól a biztosítottat a biztosító a feltételeiben meghatározottak szerint mentesíti.

Miért kell fizetnie a tervezőnek?

Mert a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:518 § - ban tiltja a jogellenes károkozást. A 6:519 § értelmében, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni!

Milyen károkat okozhat egy tervező?

A potenciálisan bekövetkezhető károk nagyon változatosak és egyáltalán nem ritkák! Sérülhetnek vagy semmisülhetnek meg dolgok, tárgyak, személyi sérülés keletkezhet és keletkezhet tisztán pénzügyi veszteség is, mely nem sorolható sem a dologi kár sem a személyi sérülés körébe. Jelen konkrét esetben szerződésen kívüli károkozás történt tervezői hiba következtében.

A konkrét eset:

A tervező egy mezőgazdasági, állattartásra rendelt épület tervezését látta el.

A tervező egy mezőgazdasági épület tervezési feladatával lett megbízva. A tervek alapján megkezdődtek a kiviteli munkák. A kivitelezés befejezését követően derült ki, hogy a tervező által megtervezett, állattartásra rendelt épületbe, nem jut be elég természetes fény.

Az épület vizsgálatát követően kiderült, hogy a megtervezett formában, állattartásra alkalmatlan. A tervezői műhiba jelentősebb bontási és átépítési munkák nélkül javítható volt, így az okozott kár 1,8 millió Forint lett.

A tervező felelősségbiztosítója, a jogalap és az összegszerűség vizsgálatát követően teljesített a károsult részére.

Dr. Püski András, biztosítási szakjogász

Magyar Építész Kamara egyedi felelősségbiztosítás: https://mek.hu/index.php?link=biztositas

2022. november