Aktuális
Felelősségi károk valós példákkal, avagy, mikor fizet a biztosító? – 12.

Felelősségi károk valós példákkal, avagy, mikor fizet a biztosító? – 12.

Oldalhatárra vonatkozó előírás megsértése

A megtörtént esetben tervező felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezett.

A tervezői felelősségbiztosítás alapján a biztosítási esemény olyan, másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség, amelyet a magyar jog szerint a biztosított tervezőnek kell teljesítenie, és amelynek a teljesítése alól a biztosítottat a biztosító a feltételeiben meghatározottak szerint mentesíti.

Miért kell fizetnie a tervezőnek?

Mert a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:518 § - ban tiltja a jogellenes károkozást. A 6:519 § értelmében, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni!

Milyen károkat okozhat egy tervező?

A potenciálisan bekövetkezhető károk nagyon változatosak és egyáltalán nem ritkák! Sérülhetnek vagy semmisülhetnek meg dolgok, tárgyak, személyi sérülés keletkezhet és keletkezhet tisztán pénzügyi veszteség is, mely nem sorolható sem a dologi kár sem a személyi sérülés körébe. Jelen konkrét esetben szerződésen kívüli károkozás történt tervezői hiba következtében.

A konkrét eset:

A tervező családi ház generáltervezői feladatát látta el.

Tervező tervezéskor nem vette figyelembe a helyi részletes rendezési terv oldalhatár mértékére vonatkozó előírását.

A kivitelezési munkák már javában zajlottak amikor az építésügyi hatóság ellenőrzést végzett. Az építésfelügyeleti ellenőrzés során derült ki, hogy az oldalhatár nem az előírásoknak megfelelő. Az ellenőrzés időpontjában az épület már szerkezetkész volt.

Mivel a szerkezet már állt, azt meg kellett bontani és az előírásoknak megfelelően a megfelelő helyen újra felépíteni.

A kár bekövetkezése kapcsán a tervező kizárólagos felelőssége megállapítható volt, a tervező a műhibát elismerte.

A biztosító, a felelősségi viszonyok részletes megismerését követően, a tervező helyett részben megtérítette az építtetőnek okozott kárt. A kártérítés azért volt csak részbeni, mert a tervező felelősségbiztosítási limitösszege mindösszesen 5 millió Ft. volt.

Dr. Püski András, biztosítási szakjogász

Magyar Építész Kamara egyedi felelősségbiztosítás: https://mek.hu/index.php?link=biztositas

2022. december