Aktuális
Felelősségi károk valós példákkal, avagy, mikor fizet a biztosító? – 3.

Felelősségi károk valós példákkal, avagy, mikor fizet a biztosító? – 3.

Alulméretezett fűtési rendszer

A megtörtént esetben tervező felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezett.

A tervezői felelősségbiztosítás alapján a biztosítási esemény olyan, másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség, amelyet a magyar jog szerint a biztosított tervezőnek kell teljesítenie, és amelynek a teljesítése alól a biztosítottat a biztosító a feltételeiben meghatározottak szerint mentesíti.

Miért kell fizetnie a tervezőnek?

Mert a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:518 § - ban tiltja a jogellenes károkozást. A 6:519 § értelmében, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni!

Milyen károkat okozhat egy tervező?

A potenciálisan bekövetkezhető károk nagyon változatosak és egyáltalán nem ritkák! Sérülhetnek vagy semmisülhetnek meg dolgok, tárgyak, személyi sérülés keletkezhet és keletkezhet tisztán pénzügyi veszteség is, mely nem sorolható sem a dologi kár sem a személyi sérülés körébe. Jelen konkrét esetben szerződésen kívüli károkozás történt tervezői hiba következtében.

A konkrét eset:

A megtervezett lakóépületről az átadást követően derült ki, hogy az ahhoz méretezett fűtési rendszer nem elégséges. A lakóépületet a kívánt hőfokra nem lehetett felfűteni, emiatt penészesedés is jelentkezett. A tervező, fővállalkozó, generáltervezőként vállalta el a munkát. Amint a megrendelő részről megérkezett az írásos kárigény, a generáltervező bejelentette a felelősségbiztosítójának.

A generáltervező rendelkezett alvállalkozói kiterjesztéssel.

A biztosító társaság a bejelentett felelősségi kár jogalapját elismerte. Tervezői műhiba történt. Az összegszerűséget vitatta.

A kárigényből a rendszer kapacitásának bővítésével összefüggő károk térültek, a szavatossági igények, valamint a penészesedés miatti igények kizárás alá estek.

Az eset kapcsán a generáltervező tájékoztatta az alvállalkozó tervezőjét, aki a fűtési rendszer tervét készítette. Hiszen a kár, a generáltervező felelősségbiztosításában meglévő, alvállalkozói kiterjesztés miatt térült, viszont a felelősségbiztosító a kifizetett kárt az alvállalkozón visszakövetelheti, regresszálhatja.

Dr. Püski András, biztosítási szakjogász

Magyar Építész Kamara egyedi felelősségbiztosítás: https://mek.hu/index.php?link=biztositas

2022. március