Aktuális
Felelősségi károk valós példákkal, avagy, mikor fizet a biztosító? – 6.

Felelősségi károk valós példákkal, avagy, mikor fizet a biztosító? – 6.

Családi ház tervezése – Alulméretezett szigetelés

A megtörtént esetben tervező felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezett.
A tervezői felelősségbiztosítás alapján a biztosítási esemény olyan, másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség, amelyet a magyar jog szerint a biztosított tervezőnek kell teljesítenie, és amelynek a teljesítése alól a biztosítottat a biztosító a feltételeiben meghatározottak szerint mentesíti.

Miért kell fizetnie a tervezőnek?

Mert a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:518 § - ban tiltja a jogellenes károkozást. A 6:519 § értelmében, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni!

Milyen károkat okozhat egy tervező?

A potenciálisan bekövetkezhető károk nagyon változatosak és egyáltalán nem ritkák! Sérülhetnek vagy semmisülhetnek meg dolgok, tárgyak, személyi sérülés keletkezhet és keletkezhet tisztán pénzügyi veszteség is, mely nem sorolható sem a dologi kár sem a személyi sérülés körébe. Jelen konkrét esetben szerződésen kívüli károkozás történt tervezői hiba következtében.

A konkrét eset:

A tervező családi ház generáltervezői feladatát látta el.

A szolgáltatott tervek alapján a családi ház felépült. A családi ház pince, földszint és emelet szinteket tartalmazott

A kivitelezési munkák végeztével követően az építtető jelezte, hogy a pince szinten, több centiméter víz áll. A vízbetörés gyakorlatilag folyamatosan jelentkezett. A kivitelező állítása szerint a pince kivitelezése mindenben a szolgáltatott terveknek megfelelően történt. Szakértő kirendelésére került sor.  A szakértő megállapította, hogy az érintett családi ház vonatkozásában hibásan került megtervezésre a pince szigetelése. A megfelelő bontási és feltárási munkák elvégzését követően a pincét újra kellett szigetelni, hogy a vízbetörés megszűnjön.

A kár bekövetkezése kapcsán a tervező kizárólagos felelőssége megállapítható volt, a tervező a műhibát elismerte. A kár összege több, mint 10 millió Ft. volt.

A biztosító, a felelősségi viszonyok részletes megismerését követően, a tervező helyett megtérítette az építtetőnek okozott kárt.

Dr. Püski András, biztosítási szakjogász

Magyar Építész Kamara egyedi felelősségbiztosítás: https://mek.hu/index.php?link=biztositas

2022. június