Aktuális
Felelősségi károk valós példákkal, avagy, mikor fizet a biztosító? – 7.

Felelősségi károk valós példákkal, avagy, mikor fizet a biztosító? – 7.

Tervezői művezetés – Szakmai műhiba

A megtörtént esetben tervező felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezett. A tervezői felelősségbiztosítás alapján a biztosítási esemény olyan, másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség, amelyet a magyar jog szerint a biztosított tervezőnek kell teljesítenie, és amelynek a teljesítése alól a biztosítottat a biztosító a feltételeiben meghatározottak szerint mentesíti.

Miért kell fizetnie a tervezőnek?

Mert a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:518 § - ban tiltja a jogellenes károkozást. A 6:519 § értelmében, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni!

Milyen károkat okozhat egy tervező?

A potenciálisan bekövetkezhető károk nagyon változatosak és egyáltalán nem ritkák! Sérülhetnek vagy semmisülhetnek meg dolgok, tárgyak, személyi sérülés keletkezhet és keletkezhet tisztán pénzügyi veszteség is, mely nem sorolható sem a dologi kár sem a személyi sérülés körébe. Jelen konkrét esetben szerződésen kívüli károkozás történt tervezői hiba következtében.

A konkrét eset:

A tervező egy iroda – és üzletközpont tervezését végezte, tervezői művezetéssel együtt.

A szolgáltatott tervek alapján felépült egy üzletközpont.

A tervezői művezetés során a tervező az első emeleten felszerelt vízmelegítővel kapcsolatosan nem vette észre, hogy a tervezettől eltérő teljesítményű és kapacitású készülék került felszerelésre. A vízmelegítő nem megfelelő felszerelése, teljesítmény méretezése miatt a vezetékelése megnyílt. Sajnos, mivel a vízmelegítő az első emeleten volt, a földszinten pedig étterem és üzlethelyiségek voltak, óriási károkat okozott a kiömlő víz.

A kár bekövetkezése kapcsán a tervező kizárólagos felelőssége megállapítható volt, a tervező, a tervezői művezetéssel kapcsolatos műhibát elismerte. A kár összege több, mint 5 millió Ft. volt.

A biztosító, a felelősségi viszonyok részletes megismerését követően, a tervező helyett megtérítette az étteremben és az üzletekben okozott kárt.

Dr. Püski András, biztosítási szakjogász

Magyar Építész Kamara egyedi felelősségbiztosítás: https://mek.hu/index.php?link=biztositas

2022. július