Aktuális
Felelősségi károk valós példákkal, avagy, mikor fizet a biztosító? – 8.

Felelősségi károk valós példákkal, avagy, mikor fizet a biztosító? – 8.

Tervezői művezetés – Szakmai műhiba

A megtörtént esetben tervező felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezett.

A tervezői felelősségbiztosítás alapján a biztosítási esemény olyan, másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség, amelyet a magyar jog szerint a biztosított tervezőnek kell teljesítenie, és amelynek a teljesítése alól a biztosítottat a biztosító a feltételeiben meghatározottak szerint mentesíti.

Miért kell fizetnie a tervezőnek?

Mert a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:518 § - ban tiltja a jogellenes károkozást. A 6:519 § értelmében, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni!

Milyen károkat okozhat egy tervező?

A potenciálisan bekövetkezhető károk nagyon változatosak és egyáltalán nem ritkák! Sérülhetnek vagy semmisülhetnek meg dolgok, tárgyak, személyi sérülés keletkezhet és keletkezhet tisztán pénzügyi veszteség is, mely nem sorolható sem a dologi kár sem a személyi sérülés körébe. Jelen konkrét esetben szerződésen kívüli károkozás történt tervezői hiba következtében.

A konkrét eset:

A tervező egy társasház generáltervezését látta el.

A társasház egy olyan helyen került felépítésre, ahol magas volt a talajvíz állása. Ahhoz, hogy ne legyen a pincében vízbetörés és az épület megfelelően szigetelt legyen az alap szintje úgy lett meghatározva, hogy az utóbbi tíz évben mért legmagasabb talajvíz szint fölött 20 cm-el.

Az építési munkák megkezdése előtt azonban, egy felszín alatti vízbetörés miatt a talajvíz szint mintegy 30 cm-el megemelkedett. A tervező erről a tényről tudott, ám a tervezés során mégis az utóbbi 10 év legmagasabb talajvíz szintjét vette alapul.

Az épület kivitelezését követően rendkívül gyakoriak voltak a vízbetörések a pince és a garázs szinteken. Az épület gyakorlatilag használhatatlan volt, a gazdaságos javítás nem volt lehetséges.  A tervező ellen érvényesített kárigény, mintegy 600 millió Ft.

Bár a tervező rendelkezett felelősségbiztosítással, ám a felelősségbiztosítási limit összege rendkívül alacsony volt. Az okozott kár töredékét fedezte csak a biztosítás. A megfelelően magas összegű felelősségbiztosítási limit megválasztása kiemelkedően fontos!

Dr. Püski András, biztosítási szakjogász

Magyar Építész Kamara egyedi felelősségbiztosítás: https://mek.hu/index.php?link=biztositas

2022. augusztus