Aktuális
Felelősségi károk valós példákkal, avagy, mikor fizet a biztosító? – 9.

Felelősségi károk valós példákkal, avagy, mikor fizet a biztosító? – 9.

Tervezői műhiba – Hibás statikai vélemény

A megtörtént esetben tervező felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezett.

A tervezői felelősségbiztosítás alapján a biztosítási esemény olyan, másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség, amelyet a magyar jog szerint a biztosított tervezőnek kell teljesítenie, és amelynek a teljesítése alól a biztosítottat a biztosító a feltételeiben meghatározottak szerint mentesíti.

Miért kell fizetnie a tervezőnek?

Mert a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:518 § - ban tiltja a jogellenes károkozást. A 6:519 § értelmében, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni!

Milyen károkat okozhat egy tervező?

A potenciálisan bekövetkezhető károk nagyon változatosak és egyáltalán nem ritkák! Sérülhetnek vagy semmisülhetnek meg dolgok, tárgyak, személyi sérülés keletkezhet és keletkezhet tisztán pénzügyi veszteség is, mely nem sorolható sem a dologi kár sem a személyi sérülés körébe. Jelen konkrét esetben szerződésen kívüli károkozás történt tervezői hiba következtében.

A konkrét eset:

A tervező egy műemlék épület átalakításának tervezését látta el.

A tervek szerint az épület eredeti homlokzatát meg kellett tartani. Több épület állt egymás mellett, melyeknek a homlokzatát nem volt szabad elbontani. Statikai tervek készültek a homlokzatokról, azonban a kivitelezési munkák során az egyik ház külső homlokzati fala erőteljesen megsüllyedt.

A tervező rendelkezett felelősségbiztosítással, elő is terjesztették vele szemben a kárigényt, mintegy 130.000 Euró összegű kárt. A részletes vizsgálat megállapította, hogy a statikus hibázott ezért a tervező felelősségbiztosítója a statikus tervező biztosítóján regresszálta a kifizetett kárösszeget. A statikus tervező mind a falazat állagát, mind pedig a teherbíró képességet hibásan állapította meg, ezért fordulhatott elő a fal megsüllyedése és részleges összeomlása.

Dr. Püski András, biztosítási szakjogász

Magyar Építész Kamara egyedi felelősségbiztosítás: https://mek.hu/index.php?link=biztositas

 

2022. szeptember