Aktuális
Klein Rudolf, az Óbudai Egyetem professzora kapta az idén a MÉSZ Magyar Építőművészetért érmet

Klein Rudolf, az Óbudai Egyetem professzora kapta az idén a MÉSZ Magyar Építőművészetért érmet

Laudáció:

Professzor Klein Rudolf az Óbudai Egyetem Építéstudományi Kar egyetemi tanára, az MTA doktora. Kutatási és oktatási szakterülete az építészettörténet és az építészetelmélet. Rendszeresen publikál külföldi lapokban vagy jelenik megy egy-egy újabb könyve, valamint gyakran tart előadásokat a világ számos pontján Berlintől New Yorkig.  

A covid időszakában lehetett nemzetközi kapcsolatrendszerét valóságosan megtapasztalni, az angol MSc képzésben az online formátumra való átállás alatt minden héten az előadók a világ különböző pontjairól jelentkeztek be és tartották az előadásokat Klein Tanár Úr szervezésében. Akár Barcelona építészetéről, akár Gaudiról vagy a Diktatúra építészetéről tart előadást, szinte lehetetlen nem végig hallgatni az inspiratív, tudással és rálátással átszőtt beszámolóit.

Építészeti rálátása nem kizárólagosan elméleti, hiszen nemcsak író, de építészeti fotográfus is. Képei elárulják, hogy építész vénájú, legutóbb Lajta Béla és Árkay (apa és fia: Aladár és Bertalan) munkáiról készített felvételei kerültek a nagyközönség elé.

Az Ybl Karon „Rudi bácsiként” tekintünk rá, aki szinte egyedülálló jelenség a felsőoktatásban, igazi régi vágású tudós professzor és tanítómester.

Klein Rudolf szabadkai születésű, 1979-ben szerzett építész diplomát, majd 1983-ban M-Phil-t az egykori Jugoszlávia területén.

Építész, óraadó tanár, 1985-ben szerzi első PhD fokozatát, 1986 és 1991 között docens, majd egyetemi tanár, tanszékvezető, tudományos és oktatási dékánhelyettes az újvidéki Egyetemen.

1989-ben a new york-i Memorial Foundation ösztöndíjasa. Rendszeren tartotta a kapcsolatot a magyarországi szakmával. 1992-93-ban Ayala és Sam Zacks Ösztöndíjat nyert Jeruzsálembe, majd hosszú időn keresztül Izraelben tanított: a tel aviv-i egyetemen (1996-2006), The Hebrew University-n (1992-1999), valamint the Bezalel Academy of Arts and Design (1993-1999). 1994-ben a Kyotoi Institute of Technology kutatója. További Phd fokozatot szerzett 1995-ben, majd ugyanabban az évben Getty ösztöndíjas a USA-ban.

2006-tól az Ybl Miklós Építéstudományi Kar professzora, az MTA doktora lett 2007-ben.

14 könyv szerzője, számos tudományos cikk és közlemény írója, rendszeres előadó itthoni és külföldi konferenciákon. Kutatási területei között a 19-20. századi építészettörténet és -elmélet, a modern és posztmodern építészek munkássága (l. Joze Plecnik, Peter Eisenman, Zvi Hecker, Tadao Ando), a 19-21. századi szakrális épületek, a temetők építészete és művészete (pl. Metropolitan Jewish Cemeteries of Central and Eastern Europe – a Comparative Study, 2018), épülettipológiák (Synagogues in Hungary, 1782-1918, Genealogy, Typology and Architectural Significance), a Magyar szecesszió (különösön Lajta Béla) szerepelnek.

Klein Rudolf professzor szűkebb és tágabb értelemben vett hazánk építőművészetének aktív művelője és képviselője. A felsőoktatás keretein belül az épített múltunk, az épített környezetünk gondolkodásmódjának formálója. Kutatásai és publikációi alappillérek mind az egyes alkotók, illetve korszakok tekintetében, de léptékben és módszertanban egész történelmi korszakokat tipológiai és morfológiai értelemben is összefoglal. Eközben megtartotta szerves kapcsolatát szülővidékével, munkássága réven életben tartja azt.

Ebből az alkalomból, Klein Rudolf professzor munkásságát a Magyar Építőművészetért éremmel ismerjük el.

Anthony Gall
építész
egyetemi tanár
dékán ÓE YBL Kar

Elhangzott: 2023. október 2-án az érem átadás és a Diplomadíj 2023 pályázat eredmény hirdetése alkalmából.

Szívből gratulálunk!