Aktuális
MAGYAR ÉPÍTÉSZET 10-20 - Sajtóközlemény

MAGYAR ÉPÍTÉSZET 10-20 - Sajtóközlemény

A Magyar Építész Kamara a tagok ügyeivel, az építészeti kultúrával összefüggő feladatain túl, kiemelt célja közé emelte az épített környezet értékeinek feldolgozását és bemutatását. 

A magas színvonalon megalkotott építészeti alkotások példát mutatnak, és az utókor számára a legmaradandóbb és legnyilvánosabb módon őrizik egy kor adott pillanatának minőségét.

A kamara elnöksége egyéves előkészítő és szerkesztő munka során kiadványba rendezte a kortárs magyar építészet elmúlt 11 évében megvalósult, példaértékű alkotásokat. A válogatás a középületektől a munka terein és a köztereken át egészen a családi házakig terjed. A 490 oldalas könyv közel 400 épületet mutat be fotóval, rajzzal és rövid magyar és angol nyelvű ismertetővel. A könyvben szereplő épületek összértéke megközelíti az 1000 milliárd forintot, lefedve Magyarország teljes területét, helyet adva a határon túli, valamint magyar építészek külföldön, és külföldi építészek hazánkban megépült építészeti alkotásainak is.  A műveket rangos elismerések alapján, valamint a funkció és a lépték tekintetében a változatos tartalmat szem előtt tartva  válogatta a szerkesztőbizottság. 

A kétnyelvű kiadvány egyidőben jelenik meg könyv és a Magyar Építész Kamara honlapján online formában. További célunk ezt követően a könyvhöz gyűjtött adatbázisra alapozva a Magyar Építészeti Múzeum és Dokumentációs Központtal együttműködve - első lépésként a XXI. század -  kortárs magyar építészetét bemutató, szintén kétnyelvű, folyamatosan bővülő honlap létrehozása, amely lehetőséget nyújt a részletesebb megjelenésre, kiegészülve olyan alkotásokkal, amelyek a terjedelmi korlátokhoz kötött kiadványunkból kimaradtak. Ez a virtuális katalógus felépítésénél fogva különböző kutatások adatbázisát is szolgálja majd, mindemellett egy kereshető, a legújabb dokumentációs elveknek megfelelő, egyedülálló archívuma lesz a jelenkori magyar építészetnek. 

Hisszük, hogy e válogatás a magyar kortárs építészet hírét viszi a világba, bemutatva mindazt a munkát és az abban testet öltő tehetséget, innovációt, amely Magyarországot és a külhonban élő magyar közösségeket gyarapítja.

A tisztújításra készülő Magyar Építész Kamara elnöke, dr. Hajnóczi Péter elmondta, hogy a hiánypótló kiadványt fontos lépésnek tekinti a köztestület, mint ahogy azt is, hogy a XXI. század magyar építészetét bemutató önálló honlapot a Magyar Művészeti Akadémia intézményével közösen szervezik. Ez a munka része a kamara programjának, amely az építészeti értékek megismertetésére irányul.  Hajnóczi Péter elnök fontosnak tartja, hogy az országos kamara folytassa a területi kamarákkal kialakított jó együttműködést a szakmai továbbképzések és a kulturális feladatok ellátása terén is. Kiemelte, hogy lényeges a fiatalabb korosztály bevonása a kamara életébe, ezért is fontos állomás e könyv megjelenése, amely inspirálóan hat az alkotó építészekre, és arra, hogy a következő ciklusban a vezetési és szervezési ismeretek átadásával egy felkészült csapat kapcsolódhasson be a kamara elnökségének munkájába. 

Kapcsolódó tartalom: