Aktuális
MÉK Elnökségének 2013. november 15. után hozott határozatai

MÉK Elnökségének 2013. november 15. után hozott határozatai

/MÉK TISZTÚJÍTÁS: 2013. NOVEMBER 15./

1043/2013 (11.29.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK új elnöksége köszönetet mond az előző elnökségben, a bizottságokban, a tagozatokban és a titkárságon dolgozók munkájáért, továbbá mindazoknak, akik külső munkatársként segítették a MÉK munkáját.

1044/2013 (11.29.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége egyhangú igen szavazással a nyilatkozat szövegét elfogadja.
A Magyar Építész Kamara elnökségének nyilatkozata
A Magyar Építész Kamara 2013. november 15-én megválasztott új elnöksége megköszönve a küldöttek megelőlegezett bizalmát, közös elhatározásból és teljes egyetértésben alakuló ülésén az alábbi nyilatkozatot adja ki:
Mivel:                  
 - Magyarországon az építészet és az építészek társadalmi elismertsége,
 - az építészek szakmai érdekképviselete és szakmagyakorlásának szabályozása,
 - az építésgazdaság rendkívül alacsony szintje és a gödörből kivezető út megtalálása,
 - az épített- és táji környezeti kultúra színvonala
területén még rengeteg a halaszthatatlan tennivaló, ezért a megválasztott új elnökség kötelességének érzi, hogy minden tőle telhetőt megtegyen a jelenlegi helyzet jobbításáért.
Ennek érdekében:
 - egyszerre alulról- és felülről építkező, demokratikusan működő kamarával,
 - a tagságot a területi kamarákon keresztül a döntésekbe bevonva,
 - jól szervezett csapatmunkával, a közös tudásra építve,
 - az építész szakma társadalmi kapcsolatainak bővítésével és erősítésével,
 - a tagság szakmai érdekképviseletéért határozottan kiállva,
 - az építészek foglalkoztatásának javításával (tervpályázatokkal, építészeti értékeink felmérésére irányuló „közmunkák”-kal),
 - az építész szakmagyakorlás színvonalának javításával és az egykori rangjának visszaszerzésével,
 - az oktatás valamennyi szintjén a vizuális és környezeti kultúra terjesztésével,
 - a fiatalok bevonásával a kamarai vezetés munkájába,
 - a MÉSZ-szel és a többi szakmai szervezettel (MMK, MUT, MMA stb...) szorosan együttműködve,
 - folyamatos tenni akarással fogja az elkövetkező négy évben feladatát végezni.
 - Az előttünk álló munkában számítunk a tagság és a területi kamarák támogató együttműködésére.
Budapest, 2013. november 29.
Hajnóczi Péter elnök
Eltér István, Szalay Tihamér, Turi Attila     alelnökök
Dulácska Zsolt, Kalo Emese, Körmendy János, dr. Makovényi Ferenc, Pálfy Sándor elnökségi tagok


1045/2013 (11.29.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége egyhangú igennel úgy dönt, hogy új munkaterve kialakítása érdekében összehívja a Területi Elnökök Testülete (TET) ülését. Első ülését 2013. december
11-én, szerdán 10,00 órakor tartja, amire a területi kamarák titkárait is meghívja.
Felelős: Dr. Hajnóczi Péter

1046/2013(11.29.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett felhatalmazza elnökét, hogy a szokásos és indokolt pénzügyi átutalásokat határidőre készítse el.
Felelős: Dr. Hajnóczi Péter
Határidő: folyamatos a MÉK cégbírósági jogerős bejegyzéséig.

1047/2013(11.29.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége 8 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a 2014-es Ybl Miklós Bicentenáriumi Év rendezvényeinek aktív támogatója lesz.
Felelős: Eltér István.
Határidő: 2014. december 31-ig folyamatos

1048/2013(11.29.) sz. MÉK elnökségi határozat:
 A MÉK elnöksége egyhangú igen szavazattal úgy dönt, hogy felkéri Noll Tamást, a MÉK Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az ügyvezetői teendők ellátására 2013. december 31-ig, és egyben 2013. december 31-i hatállyal felmenti. Megbízza a MÉK elnökét, hogy az átadás-átvételi eljárást 2014. január 15-ig biztosítsa, és intézkedjen új ügyvezető kinevezéséről.

1049/2013(11.29.) sz. MÉK elnökségi határozat:
A MÉK elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadja Szalay Tihamér alelnök, az Építőipari Nívódíj Bizottság tagjának előterjesztését a MÉK Sándy Gyula-díj 2013 évi díjazottjára:
Az egri Eszterházy Károly Főiskola (Egri Líceum) épülete felújításáért Révész Gábor okl. építészmérnök, a kivitelező Hunép Universal Építőipari Zrt. - Imola Kft. konzorcium felelős műszaki vezetőjére.

1050/2013(11.29.) sz.MÉK elnökségi határozat:
    A MÉK elnöksége egyhangú igen szavazattal úgy dönt, hogy a továbbiakban hivatali kiadványain, a jogszabályok és a MÉK alapszabály szerinti feladatainak ellátása során használja Magyarország címerét.
Határidő: 2014. február 15.

1051/2013(12.06.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége - egyhangú igen szavazással - Kalo Emese tervpályázatokért felelős elnökségi tagot delegálja a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjára kiírt ötletpályázat bíráló bizottságába.

1052/2013(12.06.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége - egyhangú igen szavazattal - a MÉSZ Szerzői Jogi Szakbizottságába Dulácska Zsolt és Pálfy Sándor DLA elnökségi tagokat delegálja.

1053/2013(12.06.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége - egyhangú igen szavazattal – a MÉSZ Szerzői Jogi Szakbizottság előkészítő munkái során felhatalmazza Vajai Tamást DLA építészt a MÉK részleges képviseletére a Magyar Mérnöki Kamarával és egyéb testületekkel történő előkészítő tárgyalásokban.
1054/2013(12.10.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége - egyhangú igen szavazással - megbízza Vajai Tamás DLA építészt, hogy a MÉK nevében adjon TV interjút a panelprogrammal kapcsolatban.

1055/2013(12.10.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége - egyhangú igen szavazással - felhatalmazza Szalay Tihamér alelnököt, hogy minden számlás kifizetést ellenjegyezzen. Kéri továbbá, hogy a Kamara tényleges pénzügyi egyenlegét tárja az elnökség elé.

1056/2013(12.10.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége - hét igen szavazattal, egy tartózkodás mellett - felhatalmazza Pálfy Sándor DLA elnökségi tagot, hogy az "értékkataszter-közcélú foglalkoztatás" munkacímű program előkészítését megkezdje.

1057/2013(12.10.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége - egy igen és 4 nem szavazattal, két tartózkodás mellett - elutasítja K. N. vezető tervezői cím iránti kérelmét. Erről az illetékes területi kamarát is értesíti.

1058/2013(12.10.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége - öt igen szavazattal, két tartózkodás mellett -, az előzetes szakmai bíráló bizottság véleményét is figyelembe véve javasolja Németh Gergely településrendezési vezető tervezői cím iránti kérelmét. Erről az illetékes területi kamarát is értesíti.

1059/2013(12.10.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége - egyhangú hét igen szavazással - 100.000 forint szétosztását javasolja a jelölő bizottság tagjai között.

1060/2013. (12.17.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége 9 igen szavazattal felhatalmazza dr. Hajnóczi Pétert és Szalay Tihamért, hogy a melléklet táblázat szerinti 2013 évi kifizetésekről intézkedjenek, és ez alapján az átadás – átvételt befejezzék.

1061/2013. (12.17.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett felhatalmazza Szalay Tihamért a könyvelő kiválasztására 2014 január 1-től. A könyvvizsgáló kiválasztása a könyvelőtől független legyen.

1062/2013. (12.17.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége 9 igen szavazattal kezdeményezi dr. Bányai Ferenc főtitkárral, mint munkavállalóval, a 2010. augusztus 4. napján kelt munkaszerződés alapján létrejött részmunkaidős munkaviszony 2013. december 31-i hatályú, közös megegyezéssel történő megszüntetését. A MÉK elnöksége – mint a főtitkár felett a munkaviszony megszüntetése tekintetében, a munkáltatói jogkör gyakorlója – felhatalmazza, és egyben meghatalmazza dr. Hajnóczi Péter elnököt, a szükséges szerződés megkötésére és aláírására.

1063/2013. (12.17.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége 9 igen szavazattal az alábbiakról dönt.
A MÉK elnöksége az 1062/2013. (12.17.) sz. MÉK elnökségi határozattal kezdeményezte dr. Bányai Ferenc főtitkárral, mint munkavállalóval, a 2010. augusztus 4. napján kelt munkaszerződés alapján létrejött részmunkaidős munkaviszony 2013. december 31-i hatályú, közös megegyezéssel történő megszüntetését. A MÉK elnöksége – mint a főtitkár felett a munkaviszony megszüntetése tekintetében, a munkáltatói jogkör gyakorlója – felhatalmazta és egyben meghatalmazta dr. Hajnóczi Péter elnököt, a fenti határozata végrehajtása körében, a szükséges szerződés megkötésére és aláírására.
A MÉK elnöksége a mai napon, dr. Bányai Ferenc munkavállalóval létrejött „Megállapodás munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről” elnevezésű megállapodást jóváhagyja.

1064/2013. (12.17.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége 9 igen szavazattal kezdeményezi Kovács Zsófia Andrea főtitkári tisztségben, főállású, határozatlan idejű munkaviszony létesítését 2014. január 1. napjától, 3 hónap próbaidővel.
A MÉK elnöksége – mint a főtitkár felett a munkaviszony megszüntetése tekintetében, a munkáltatói jogkör gyakorlója – felhatalmazza és egyben meghatalmazza dr. Hajnóczi Péter elnököt, jelen határozata végrehajtása körében, a szükséges szerződés megkötésére és aláírására.

1065/2013. (12.17.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége 9 igen szavazattal úgy dönt, hogy a 2013. november 16-től
2013. december 31-ig tartó időszakra tiszteletdíjat nem vesz fel.

1066/2013. (12.27.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a MÉK Nonprofit Kft. 2014. január 1-től  a kamara kötelező feladataitól független vállalkozási tevékenységet folytat. A tagdíjakból a MÉK támogatást nem ad át. Az ügyvezetéssel Eltér István alelnököt bízza meg.

1067/2013. (12.27.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége 8 igen szavazattal mint Alapító, a MÉK Nonprofit Kft Felügyelő bizottsági feladatainak ellátásával Kmetykó János, Gráf Ottó, és Bajkai Gábor építészeket bízza meg 2014. január 1-től 2017. december 31-ig.