Aktuális
MÉK Küldöttgyűlés 2022. március 3. – indítványok közzététele

MÉK Küldöttgyűlés 2022. március 3. – indítványok közzététele

A MÉK Elnökségének döntése alapján 2022. március 31-én, csütörtökön kerül megrendezésre a MÉK soron következő Küldöttgyűlése a Kopaszi-gát, Öbölház rendezvénytermében.

Az anyagok az alábbi tematikus felsorolásban a linkekre kattintva érhetőek el:

  1. A MÉK Elnökségének 2021. évi munkájáról szóló beszámolója
  2. A MÉK 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója
  3. A MÉK Etikai-fegyelmi Bizottságának 2021. évi beszámolója
  4. A MÉK 2022. évi költségvetésének módosítása
  5. A MÉK Jogosultsági szabályzatának módosítása

A küldöttgyűlésre előterjesztett új szabályzat tervezet, módosító javaslat, költségvetési terv, vagy egyéb határozati javaslat szövegének konkrétan megjelölt részére vonatkozó – attól való eltérési szándékot kifejező, indokolt – írásbeli beadványt, azaz csatlakozó módosító javaslatot a MÉK Alapszabály 3.3.13. b) pontja értelmében 2022. március 11-ig lehet benyújtani.

A Küldöttgyűlésre vonatkozó összes határidő itt megtalálható: https://mek.hu/index.php?id=46849

Budapest, 2022. március 3.

Kovács Zsófia
MÉK főtitkár

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kopaszi-gát parkolójának használata ingyenes a küldöttek számára, amennyiben távozás előtt a parkolójegyüket érvényesítik az ÖbölHáz Rendezvényközpontban. Ez esetben tudja a parkolási díjat a Magyar Építész Kamara rendezni.

Azon küldöttek, akik a küldöttgyűlést megelőző 10. napig írásban jelzik, hogy papíralapon kérik a küldöttgyűlés teljes anyagát, részükre a MÉK Titkársága soron kívül megküldi azt.