Aktuális
MÉK Tisztújító Küldöttgyűlés – 2021.09.30. - Küldöttgyűlési anyagok közzététele

MÉK Tisztújító Küldöttgyűlés – 2021.09.30. - Küldöttgyűlési anyagok közzététele

A honlapon közzétettük a Budapesti Építész Kamara összefoglaló szakértői anyagát és a dr. Hajnóczi Péter, MÉK elnök által készített anyagot.

Tisztelt Küldött!

Ezúton meghívom a Magyar Építész Kamara küldöttgyűlésére.
A küldöttgyűlés helyszíne: ÖbölHáz Rendezvényközpont (1117 Budapest, Kopaszi gát 1.)
Időpontja: 2021. szeptember 30. csütörtök, 9.45 (Regisztráció: 9.00 órától)

Határozatképtelenség esetén a küldöttgyűlés azonos napirenddel 2021. szeptember 30. csütörtök 10.00 órára kerül összehívásra.

Program:

Megnyitó: dr. Hajnóczi Péter elnök

Ügyrendi döntések:

  • Jegyzőkönyvvezetők, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
  • Szavazatszámláló bizottság megválasztása
  • Levezető elnök megválasztása
  • Napirend elfogadása

Napirend
    1. Küldöttgyűlési határozathozatal tisztviselők megbízásának időtartamáról
        (Lásd: Határozati javaslatok)
    2. A MÉK Elnökségének 2020. évi munkájáról szóló beszámolója – dr. Hajnóczi Péter
    3. A MÉK 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója – Szalay Tihamér
    4. A MÉK Nonprofit Kft. 2020. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolója – Eltér István
    5. A MÉK Etikai-fegyelmi Bizottságának 2020. évi beszámolója – Puskás Péter
    6. A MÉK Felügyelő Bizottságának 2020. évi beszámolója – Csapó Balázs
        (Hozzászólások, szavazás)
    7. A MÉK 2021. évi költségvetésének módosítása – Szalay Tihamér - Csapó Balázs
    8. A MÉK 2022. évi költségvetése és a 2022. évi tagdíj – Szalay Tihamér – Csapó Balázs
        A  FEB véleménye a 2022. évi költségvetésről (2021.09.24.)
    9. A MÉK Alapszabályának módosítása – dr. Hajnóczi Péter
    10. A MÉK Etikai-fegyelmi szabályzatának módosítása – dr. Hajnóczi Péter
    11. A MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzatának módosítása – dr. Hajnóczi Péter
    12. A MÉK Jogosultsági szabályzatának módosítása – dr. Hajnóczi Péter
    13. A MÉK Továbbképzési szabályzatának módosítása – dr. Hajnóczi Péter
    14.  Az Országos választási jelölőbizottság elnökének beszámolója – Bálint Imre DLA
        (Lásd: Jelöltlista és a jelöltek bemutatása)
    15. Elnök választás
    16. Alelnök választás
    17. Elnökség, Etikai-fegyelmi Bizottság, Felügyelő Bizottság, Országos választási jelölőbizottság választás
    18. Egyebek
    19. Zárszó

Kapcsolódó anyagok:

Üdvözlettel:
dr. Hajnóczi Péter
MÉK elnök

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kopaszi-gát parkolójának használata ingyenes a küldöttek számára, amennyiben távozás előtt a parkolójegyüket érvényesítik az ÖbölHáz Rendezvényközpontban. Ez esetben tudja a parkolási díjat a Magyar Építész Kamara rendezni.
Azon küldöttek, akik a küldöttgyűlést megelőző 10. napig írásban jelzik, hogy papíralapon kérik a küldöttgyűlés teljes anyagát, részükre a MÉK Titkársága soron kívül megküldi azt.