Aktuális
MMA Tagozati díjátadó a Pesti Vigadóban

MMA Tagozati díjátadó a Pesti Vigadóban

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) tagozatai idén is díjazták a magyar szellemi élet kiemelkedő egyéniségeit, akik a művészet, a művészetelmélet, a művészetszervezés és a művészetigazgatás terén egyedülálló életművet mutatnak fel. Az MMA tagozatai minden évben két-két személynek ítélik díjaikat, melyek egyike hagyományosan külhoni művészek és szakemberek pályáját és alkotásait ismeri el.

Az MMA székházában, a Pesti Vigadóban szeptember 12-én rendezett ünnepségen Juhász Judit, az MMA szóvivője elmondta, hogy a díjak a méltatás mellett abban is segítik a művészeket és művészetelméleti szakembereket, hogy alkotómunkájukkal tovább gazdagítsák a magyar szellemi életet és hozzájáruljanak művészeti életünk értékeinek feltáráshoz és népszerűsítéséhez. A tagozati díjak egyben lehetőséget biztosítanak a díjazottak számára az MMA köztestületi tagságára.

A Magyar Művészeti Akadémia küldetése – mondta el Vashegyi György elnök –, hogy az általános zajból, mely közéletileg, kulturálisan körülvesz minket, már a jelenben kiszűrje azokat a hangokat, megtalálja azokat az életműveket és felhívja rájuk a figyelmet, melyek akár jól láthatóan, hallhatóan, akár csendesebben értékeket hordoznak a jelen és a jövő számára.

A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti díjában részesült Farkas Gábor építész és Murádin Katalin építész.

Dr. Farkas Gábor, a kecskeméti építészeti műhely jelentős mestere, aki következetesen képviseli és inspirálja a régió építészeti hagyományainak tiszteletén, kreatív folytatásán alapuló településalkotó kultúrát, amelynek országos ismertséget szerzett. Hat település főépítészeként szolgált, műhelyteremtő és oktatói tevékenysége révén fiatal építész generációk pályáját formálta.

Dr. Murádin Katalin építész, a kolozsvári Műszaki Egyetem Építészeti Karának nyugalmazott professzora, aki negyedévszázados pedagógiai munkássága mellett számos középületet, templomot, parókiát, ravatalozót, kápolnát, templomi berendezést, bútort tervezett. A magyar anyanyelvű építészoktatás erdélyi művelője, az 1990 utáni kolozsvári építészeti oktatás újraindításában vállalt munkája egyedi és meghatározó. Több kötet szerzője, aktív szakmai közéleti tevékenységet végez.

A Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti- és Tervezőművészeti-díjában részesült Csavarga Rózsa belsőépítész és Nagy Judit gobelinművész.

Csavarga Rózsa belsőépítész, aki az 1990-es években nagy léptékű középületi munkák által új, rendszerelvű tervezési szemléletet fejlesztett ki. Kifejezésmódját az ezredfordulót követően a minimál design – némileg ellentétes törekvéseket képviselő – elvével ötvözte. A kidolgozottság ipari háttere és a művészi igényesség megteremtése egyszerre célja a munkásságának, amely a középületektől a családi házig széles megbízói kört ölel fel.

A díjazottaknak gratulálunk !

forrás: https://www.mma.hu/muveszeti-hirek/-/event/10180/tagozati-dijatado-a-pesti-vigadoban;jsessionid=597E61E9F26A78CB8A4944A1A237A8D6