Aktuális
Összefoglaló a Területi Elnökök Testületének 2022. január 18-i üléséről

Összefoglaló a Területi Elnökök Testületének 2022. január 18-i üléséről

Az online térben került megrendezésre a Területi Elnökök Testületének soron következő ülése, amelyen minden Területi Kamara képviseltette magát.

Hajnóczi Péter köszöntője után tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2022. március 31-én kerül sor a MÉK küldöttgyűlésére a Kopaszi-gáton, mivel április 1-én lép hatályba a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet módosítása és ezt megelőzően a küldöttgyűlésnek el kell fogadnia a Jogosultsági szabályzat módosítását is.

A Továbbképzési Szakértői Testület ügyében decemberi ülésén a testület létszámának csökkentéséről döntött a MÉK Elnöksége, eszerint Makovényi Ferenc elnökségi tag mellett Schulcz Péter, Gáts Andrea és Dulácska Zsolt lettek a tagok az új testületben. Ezt követően a MÉK Elnöksége január 7-i ülésén Dulácska Zsoltot felmentette a testület tagságából és Babinszky Tündét delegálta tagnak.

A MÉK Elnöksége a Szakmai hozzájárulási alap kapcsán úgy döntött, ha egy Területi Kamara szervez ingyenes szakmai programot, akkor a MÉK Elnöksége dönthet úgy, hogy azt 50 %-nál kevesebb önrész mellett is támogatja.

Kovács Zsófia főtitkár elmondta, hogy január 25-én és 27-én kerül sor az idei első beszámoló vizsgákra, ezekre november vége óta lehet jelentkezni, de már meghirdetésre kerültek a februári időpontok is. A MÉK április elején a Construma kiállításon fog csak vélhetően legközelebb tantermi kötelező továbbképzést tartani, további szakmai ill. kötelező továbbképzések a vírushelyzet függvényében kerülnek megszervezésre.

A Miniszterelnökség a bölcsőde mintaterv projekt kapcsán nem csak a MÉK-nek, hanem a Területi Kamaráknak is küldött levelet. A MÉK Elnöksége Füleky Zsolt helyettes államtitkárt és Kovácsné Bárány Ildikó bölcsődékért felelős miniszteri biztost is meghívta az idei első ülésére, ahol az Elnökség tagjai elmondták fenntartásaikat és jelezték a felmerülő problémákat is. Az Elnökség javasolta, hogy a már működő, jó bölcsődéket is tegyék be a mintatervek közé, ne csak még meg nem valósult tervek szerepeljenek benne. A polgármesterek támogatási pályázatot a mintatervek alapján tudnak benyújtani. Csapó Balázs jelezte, hogy véleménye szerint a projekt szembe megy a kamarai érdekekkel, ezért erősebb kamarai fellépést tart indokoltnak annak érdekében, hogy a tervezési megbízásokat ebben a témában inkább tervpályázatok kiírását követően adják ki. A MÉK Elnökségének a fenti ülésen részt vett tagjai jelezték, hogy a mintaterveket a Lechner Tudásközpont a korábban lebonyolított, bár nem ezzel a céllal kiírt tervpályázat alapján állította össze, továbbá a projekt alapvetően politikai döntés alapján valósul meg, így a mozgástér korlátozott.

A Jogosultsági szabályzat kapcsán vita bontakozott ki arról, hogy a szakmai gyakorlat igazolásával kapcsolatos Területi Kamarai Elnökségi vélemény csak előzetes lehessen, vagy a jogosultsági vizsgát követően is beszerezhető legyen. Ezzel kapcsolatban Hajnóczi Péter jelezte, hogy tavaly novemberben és az előző héten tartott országos titkári értekezleten is egyeztetésre került ez a téma a titkárokkal.

Az eljárás során benyújtandó portfólió kérdésében ugyancsak nem volt egyetértés. Egyes Területi Kamarák a portfólió kötelezővé tétele, és az egységes rendszer mellett érveltek, míg Csapó Balázs a BÉK speciális helyzetéből adódóan – miszerint sok jelentkező van, és van rálátásuk arra, hogy mennyire megalapozottak a kérelmek – azt a véleményt képviselte, hogy a Területi Kamarák saját hatáskörben dönthessenek arról, hogy mely esetben kérnek portfóliót, vagy személyes meghallgatást, nem támogatva azt, hogy más Kamarák beleszóljanak egy adott Kamara működésébe.

A jelenlévők egyetértettek abban, hogy mielőbb ki kell dolgozni a Területi Kamarák által korábban már támogatott mentor-gyakornoki rendszert. Ezzel párhuzamosan fontos feladata a Kamarának, hogy megfelelő képzési lehetőségeket biztosítson a pályakezdők számára, és elősegítse a megfelelő szakmai gyakorlat megszerzésének lehetőségét.

A résztvevők áttekintették Fajzi Tamás és Katkics Tamás megküldött javaslatát a kamarai tagdíj meghatározásának valamilyen piaci mutatóhoz történő kapcsolását, illetve a Területi Kamarák pénzfeladását illetően, figyelembe véve az MMK ilyen irányú alapszabályi előírásait.

Hajnóczi Péter jelezte, hogy ezzel kapcsolatban korábban született egy mintegy 71 oldalas összefoglaló az elmúlt évek erre vonatkozó javaslatait illetően, amely sok szempontból körüljárta a tagdíj kérdését. Ugyancsak jelezte, hogy a most javasolt megoldás számszerűen lényegesen nagyobb tagdíj feladást jelentene a jelenleginél a Területi Kamarák számára.

A jelenlévők megvitatták a kamarai tagdíj automatikus emelésének és a Területi Kamarák tagdíjemelésének kérdését, figyelembe véve a Kamara feladatait, stratégiai céljait. Abban egyetértés volt, hogy a tagdíj mértékét és meghatározását illetően további egyeztetések szükségesek, míg a tagdíj feladás kapcsán megállapítható volt, hogy a MÉK jelenlegi gyakorlata sokkal inkább figyelembe veszi a kisebb kamarák érdekeit, mint az MMK ilyen irányú koncepciója. Bár a jelenlévők szó szerint nem fogalmazták meg, de tetten érhető volt, hogy a tagdíjat és az ahhoz kapcsolód kamarai feladatokat illetően az analitikus és holisztikus gondolkodás kombinációjaként lehet eljutni a megoldás közelébe, azaz egyszerre kell vizsgálni a részleteket és gondolkodni összefüggésekben, távlatosan.

A felmerült ellentétes vélemények, javaslatok miatt Hajnóczi Péter azt kérte, hogy az egyes Területi Kamarák tárgyalják meg azokat a kérdéseket, amelyeket egy összefoglaló levélben mielőbb eljuttat a részükre és minden Elnök írásban válaszoljon ezekre.

Ezt követően a résztvevők egyéb, helyben felvetődött kérdéseket tárgyaltak meg. A Területi Kamarák elnökei megosztották a tapasztalataikat a Miniszterelnökség támogatási rendszerét illetően.

A Területi Elnökök Testülete a következő, márciusi ülését reményeink szerint személyes részvétellel fogja tartani.

Budapest, 2022. január 21.