Aktuális
Összefoglaló a Területi Elnökök Testületének üléséről - 2021. 04.30.

Összefoglaló a Területi Elnökök Testületének üléséről - 2021. 04.30.

A júniusi küldöttgyűlés kapcsán, ismét az online térben került megrendezésre a Területi Elnökök Testületének ülése, amelyen majdnem minden területi kamara képviseltette magát.

Hajnóczi Péter MÉK elnök ismertette a Miniszterelnökség múlt héten érkezett jogszabály módosítások felülvizsgálatával kapcsolatos felkérését. Ennek kapcsán a jogszabályok végrehajtásával összefüggő tapasztalatairól, véleményéről a területi kamarák elnökeit a MÉK véleményadás céljából megkereste.

Hajnóczi Péter felvette a kapcsolatot a Miniszterelnökséggel és ennek eredményeképpen a felülvizsgálat a jogalkotói koncepció egyeztetésével folytatódik.

A MÉK 2020. év pénzügyi beszámolóját és a 2021. évi költségvetés módosítását Szalay Tihamér MÉK alelnök ismertette. Az elmaradt rendezvények, programok miatt a kiadások tavaly jelentősen csökkentek, elsősorban emiatt a 2021. évi tartalékalap nőni fog. Ez lehetőséget ad arra is, hogy a szakmai programok hozzájárulási alapjának összegét jelentősen növelni lehessen.

A Területi Kamarák által küldött javaslatok, észrevételek ismertetésre és megtárgyalásra kerültek. A legtöbb észrevétel az Etikai-fegyelmi Szabályzat kapcsán érkezett, amelyekkel kapcsolatos MÉK EfB véleményét dr. Enczi János ismertette. A felvetett kérdések szabályzatba történő átültetéséhez további egyeztetések szükségesek.

Az elnökök közül többen ismertették a tervezői jogosultság megkérése kapcsán a portfóliókkal kapcsolatban a területükön alkalmazott eljárásokat. A Jogosultsági szabályzat ennek megfelelő pontosításával, valamint erre vonatkozó iránymutatások elkészítésével a jelenlévők egyetértettek.

Területi kamarai észrevétel alapján a Továbbképzési szabályzat pontosítása is indokolttá vált, melynek részleteit, különös tekintettel a szakmai továbbképzési pontok felhasználhatóságára, a TET megtárgyalta.

A tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időt illetően az elnökök további egyeztetéseket tartanak szükségesnek a Kamarán belül, és ennek eredményétől függően fordulhat a MÉK a jogalkotóhoz.

Tutervai Mátyás MÉK alelnök tájékoztatást adott az április 22-én lezárult MÉK felméréssel kapcsolatban. Az adatok feldolgozása, kiértékelése lassan lezárul és az eredményekről hamarosan a kamara online felületein is lesz tájékoztatás. A MÉK támogatja, hogy évente készüljenek ilyen és hasonló országos felmérések. Köszöni a területi kamaráknak, hogy tagjaik felé eljuttatták a MÉK felhívását. A MÉK „Az épített környezet értékei” címmel fotópályázatot hirdet, amely hamarosan elérhető lesz a honlapon is. Kéri ennek terjesztésében is az elnökök és a titkárok segítségét.

A résztvevők megvitatták a Beruházási Ügynökséggel kapcsolatban felmerült kérdéseket, tapasztalatokat, a téma érzékenységére való tekintettel további egyeztetéseket tartottak szükségesnek.

A tanácskozás lezárását követően a résztvevők megállapodtak abban, hogy amennyiben a szabályok lehetővé teszik, a Területi Elnökök Testületének következő ülését már személyes találkozó keretében tervezik.

 

2021. április 30.