Aktuális
Rövid beszámoló a MÉK 2022.03.31-i küldöttgyűléséről

Rövid beszámoló a MÉK 2022.03.31-i küldöttgyűléséről

2022. március 31-én került sor a MÉK küldöttgyűlésére a Kopaszi-gáton az Öbölház rendezvényközpontban. A küldöttgyűlésen a küldöttek átvehették a frissen megjelent 2021. évi Építész Évkönyvet, a MÉK Elnökségének stratégiai célkitűzései 2021-2025. című anyagot és a kamarai kitűzőt.

Hajnóczi Péter MÉK elnök megnyitó szavai után a MÉK 25. születésnapja alkalmából Füleky Zsolt építészeti és építésügyi helyettes államtitkár köszöntötte a megjelenteket.

Ezt követően kerültek átadásra a kamarai érmek. A Kamarai Érem kitüntetés olyan természetes személynek adományozható, aki kiemelkedően sokat tett a Kamara működéséért, fejlődéséért, elismeréséért, a kamarai érem adományozásáról a MÉK elnöksége dönt. 2022-ben a MÉK 25. születésnapja kapcsán az Elnökség 4 személy kitüntetéséről döntött, az átadás pillanatáig titokban tartva a kitüntetettek személyét. Kamarai érmet kapott Schwarczuk Ágnes, Eltér István, Füleky Zsolt, és Körmendy János. A kitüntetetteknek gratulálunk és köszönjük áldozatos munkájukat!

A díjátadás követően a megszokott napirendnek megfelelően folytatódott a küldöttgyűlés. A küldöttek meghallgatták a MÉK 2021. évi munkájáról szóló tájékoztatást és szavaztak a MÉK Elnökségének 2021. évi beszámolójáról, a MÉK 2021. évi gazdálkodásának beszámolójáról, a MÉK Nonprofit Kft 2021. évi működéséről és gazdálkodásáról, a MÉK Etikai-Fegyelmi Bizottságának 2021. évi beszámolójáról, a MÉK 2022. évi költségvetésének módosításáról, valamint ehhez kapcsolódóan arról, hogy a MÉK 3 millió forintot fordít az ukrajnai válság kapcsán segélyszervezetek támogatására. Az előterjesztéseket a Küldöttgyűlés közel egyhangúan elfogadta. Utolsó napirendi pontként került tárgyalásra a MÉK Jogosultsági Szabályzata, amelynek módosítására a 266/2013. (VII.11.) sz. kormányrendelet módosítása miatt volt szükség. Az Egyebek napirendi pontban a MÉK elnöke helyszíni kérdésre tájékoztatást adott a közbeszerzési ügyekkel kapcsolatban. A MÉK egy szakmai anyagot készített és adott át a Közbeszerzési Hatóság elnöke részére néhány nappal ezelőtt, az anyag rövidesen olvasható lesz a MÉK honlapján is.

A hivatalos napirend lezárása után a Magyar Építész Kamara 25. születésnapja alkalmából születésnapi torta felvágására került sor.
A MÉK 2022. évben folytatja az ünnepi események sorát, a következő állomás a Construma szakkiállítás lesz, 2022. április 6-10. között ahol a MÉK önálló standdal vesz részt.