Aktuális
Tájékoztatás a tervezők felkutatásáról és az árva művek további felhasználásáról

Tájékoztatás a tervezők felkutatásáról és az árva művek további felhasználásáról

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint ha egy építészeti alkotás tervezője (jogosultja) ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodik és a felkutatása az adott helyzetben elvárható gondossággal, jóhiszeműen elvégzett jogosultságkutatás nem vezetett eredményre, árva műnek kell tekinteni.

Az árva mű felhasználásának részletes szabályait a 138/2014 (IV.30.) Korm. rendelet tartalmazza, melynek 2. § (4a) bekezdése alapján az építészeti alkotások esetében – ideértve a tervezőművészeti és építészeti alkotásokat – és azok terveit a tervezők (jogosultak) felkutatása során legalább az alábbi információforrásokat igénybe kell venni:

– Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ (http://lechnerkozpont.hu/),

– Országos Építésügyi Nyilvántartás (https://www.e-epites.hu/),

– Országos Központi Levéltár (http://mnl.gov.hu/),

– Tervtárak Országos Adatbázisát üzemeltető Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. adatbázisait (http://lechnerkozpont.hu/), valamint

– az érintettjogosultsági csoportot képviselő Magyar Építész Kamara, illetve a Magyar Mérnöki Kamara, valamint képügynökségek adatbázisait.

A Magyar Építész Kamara nem rendelkezik a jogszabályban nevezett adatbázissal.

Csak akkor minősíthető egy építészeti alkotás árva műnek, ha a kutatás minden egyes adatbázisban dokumentálhatóan eredménytelen.

Amennyiben egy építészeti alkotás árva mű, a tervező (jogosult) helyett a mű további felhasználására (többszörözés, átdolgozás) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SzTNH) ad kérelemre - a felhasználás módjához és mértékéhez igazodó díj megállapítása mellett - engedélyt a korábban említett jogszabályokban részletezettek szerint.

A MÉK Elnöksége felhívja a tagság figyelmét:

Nem elegendő a Magyar Építész Kamara honlapján, vagy egyéb írott és elektronikus sajtótermékben a tervező felkutatására hirdetményt feladni, hogy az adott építészeti alkotás árva mű legyen.

Amennyiben egy építészeti alkotás árva művé válik, nem azt jelenti, hogy a továbbiakban az alkotás vagy annak terve szabadon felhasználható. Felhasználási engedélyt – a tervező helyett – a fent leírtak szerint csak a SzTNH adhat.

További információk az SzTNH eljárásáról: https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/szerzoi-jogi-foosztaly/mivel-fordulhat-hozzank/arva-mu

Budapest, 2020. január 23.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

138/2014 (IV.30.) Korm. rendelet: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=169016.367014

1999. évi LXXVI. törvény: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=41066.416646 (2021. január 1-től módosult)