Aktuális
Tájékoztató a MÉK – ARCH -E projektről

Tájékoztató a MÉK – ARCH -E projektről

Az Építészeti Tervpályázatok Európai Platformja (European Platform for Architectural Design Competitions (ADC)) az Európai Unió társfinanszírozásával 2026. márciusig megvalósítandó projekt, az ARCH-E projekt, (Uniós azonosító száma: Project 101100268 – ARCH-E – CREA-CULT-2022-COOP) az Európai Bizottság Creative Europe (CREA) keretprogramján belül.

Fő célja, hogy az épített környezet magas színvonalú építészeti megoldásait elősegítse Európában az Építészeti Tervpályázatok (ADC) eszközeivel, és hozzájáruljon az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások kezeléséhez és az emberi környezet minőségének javításához. A tervpályázatok (ADC) kulcsfontosságúak a biztonságos, méltányos és fenntartható, befogadó és minőségi épített környezet megteremtésében.

A Magyar Építész Kamara az osztrák Építész Kamara közvetlen meghívására, és a MÉK elnökségének döntése alapján a 10 kamara és partnerek által létrehozott nemzetközi konzorcium tagjaként 2022. május eleje óta vesz részt ebben a projektben.

A 2022-es évben a Projektben való részvételhez szükséges adminisztratív teendők elvégzése volt a főfeladat, Európai Uniós szervezeti regisztrációs PIN szám megszerzése, a MÉK bejegyzése és részvevők rögzítése a projekt pályázati rendszerében, a részvételhez szükséges dokumentumok, adatlapok, különféle igazolások beszerzése, fordítása, hitelesítése és feltöltése a Projekt adatlapjára.

Az Európai Unió CREA-CULT -2022 COOP programba a 10 Építész Kamara és szakmai partnerek nemzetközi konzorciuma által benyújtott támogatási pályázat, közte az ACE-ACE (Európai Építészeti Tanács), és a társult szakmai szervezetekkel (részletesen lásd még: https://www.arch-e.eu/team#partner oldalon)

A 2023-as év elején felgyorsultak az események, a pénzügyi támogatás megszerzéshez benyújtandó dokumentáció véglegesítése volt a fő feladat. Az Európai Unió adminisztráció részéről 2023. februárban megtörtént a Projekt és a csatolt, előzetesen kidolgozott részletes munkaterv, költségbecslés és ütemezés elfogadása, és március 1-én beindult a Projekt végrehajtása, az ütemterv és feladat megosztás szerint.

Rövid idő alatt elkészült és elindult az https://arch-e.eu/ honlap első változata, ahol számos információ megtalálható a résztvevőkről és céljaikról a Projektben. Az oldalon keresztül a projektben regisztrált résztvevők belépve elérhetik a különböző munkacsomagokban (WP) a készülő dokumentumokat, táblázatokat, és dolgozhatnak azokban, illetve van olyan oldal is, ahova feltölthetik kapcsolódó saját anyagaikat is.

Ide felkerült tájékoztató anyagként magyar tervpályázatok jogszabályi- és technikai-informatikai háttérről készült ismertetés is. Ezen a honlapon keresztül lehet regisztrálhatnak az érdeklődők az ARCH-E hírlevélre is.

Maga az ARCH-E Projekt 4 nagy Munkacsomagból (WP) áll, az első csomagban (WP1) a megállapodások, ütemterv és részletei, résztvevő kamarák és szakmai szervezetek stb. találhatóak. Jelenleg a főleg a 2. és 3. csomagokban folyik a közös munka, ezek időben összefonódnak. A harmadik munkacsomagban az előkészítési munkák zajlanak.

A 2023-as évben elvégzett főbb munkák:

A WP 2 csomagban:

- Study 0. – Előtanulmány, hivatalos statisztikai adatok (KSH) és országos adatok és alapinformációk összegyűjtése feltöltése.

- Study 1. – Adatok előkészítése, gyűjtése, kamarai létszám, aktív építészek, hallgatói létszámok, hazai tervpályázatok száma és típusai, közbeszerzési eljárások tervezési munka beszerzésére, stb…

- Study 2. - Glossary – Kucskifejezések - az Építészeti Tervpályázatokkal kapcsolatos 100 fontos szakkifejezés összegyűjtése, és az angol kifejezések és alapdefiniciója mellé a résztvevő országok nyelvére történő fordítások, illetve az egyes kifejezések magyarázata, és a résztvevők által javasolt kifejezések összegyűjtése, ami majd a készülő ARCH-E honlapon segíti a különböző nemzetiségű pályázók dolgát. Ezt a munkát az előírt határidőre, Margit Friedrich a Project vezetőkoordinátora, építész, az osztrák építész kamara képviselője, szerint is kiváló eredménnyel teljesítettük.

Jelenleg a munkaközi változatok érhetőek el a https://arch-e.eu/glossary oldalon.

- Study 3. – itt folyik a kapcsolatos kutatási terv összeállítása (a mai naptól elérhető: https://arch-e.eu/files/reports-publications/ARCH-E_D2-1_Research-Package_SUMMARY_240214.pdf)

és a tagországok építészeinek szánt Tervpályázatokról és tapasztalatokról szóló on-line felmérés és kérdőív előkészítése. Ehhez a tervezett kérdőívhez a korábbi tapasztalatok alapján (lásd: a korábbi években ACE Sector Study felmérések) is javasoltuk kiegészítő kérdéseket. Ennek a felmérő kérdőívnek kidolgozása folyik a Valencia-i Egyetem csapatának vezetésével. A kérdőív tesztelése 2024. január-márciusban történik, és kiküldése, megjelenése idén tavasszal várható. Jelenleg a felkért építészek előre összeállított kérdéssor alapján történő interjúztatása zajlik.

A WP3 csomagban folyik a tervezett Építész Tervpályázati többnyelvű honlap előkészítése, és technikai – informatikai fejlesztése, itt közös elem, az előbb említett már Glossary – Kulcskifejezések gyűjteményének kezelése.

A Kulcskifejezések magyar nyelvű változata munkaközi állapotban megtekinthető a https://arch-e-eu-test.sepa.at/ oldalon valamint a MÉK honlapján is alábbi oldalon: https://mek.hu/index.php?link=ARCH_E_Projekt_____Nemzetkozi_Tervpalyazatok___Kulcskifejezesek

A honlapon megjelenő magyar nyelvű szövegek javítása folyamatosan történik.

A WP4 munkacsomag a kommunikáció és média elemek előkészítése, illetve a Projekt kommunikálása a részvevő országok építészei felé, valamint a honlap végleges elkészülte utáni bemutatók előkészítése.
Ennek a csomagnak részeként a MÉK honlapján eddig már 3 ismertetés, szakmai leírás jelent meg az ARCH-E projektről, illetve az adott hét Hírlevelében:

1.) Építészeti tervpályázatok nemzetközi elérhetőségének fejlesztése – ARCH-E https://mek.hu/index.php?id=47534                      (2023. 05.11)
MÉK Hírlevél 2023/20. és 21. hét https://mek.hu/index.php?hirlevel=592&f=hirlevel&megtekintes=Megtekint%C3%A9s
https://mek.hu/index.php?hirlevel=593&f=hirlevel&megtekintes=Megtekint%C3%A9s
2.) Építészeti tervpályázatok nemzetközi elérhetőségének fejlesztése – ARCH-E https://mek.hu/index.php?id=47616                      (2023. 07.14.)

MÉK Hírlevél 2023/29. és 30. hét
https://mek.hu/index.php?hirlevel=602&f=hirlevel&megtekintes=Megtekint%C3%A9s
https://mek.hu/index.php?hirlevel=603&f=hirlevel&megtekintes=Megtekint%C3%A9s
3.) Az Építészeti Tervpályázatok Európai Platformja – Berlin 2023. október 9-https://mek.hu/index.php?id=47714     (2023.10.16.)
MÉK Hírlevél 2023/42. és 43. hét
https://mek.hu/index.php?hirlevel=613&f=hirlevel&megtekintes=Megtekint%C3%A9s
https://mek.hu/index.php?hirlevel=614&f=hirlevel&megtekintes=Megtekint%C3%A9s
A megjelent cikkek olvasottsága 700-1900 megnyitás között van.

A Projekt vezetés az előre kitűzött időpontokban havonta tart Kooperációs Meetingeket, Zoom program segítségével. Ezeken a 4 órás megbeszéléseken megvitatjuk az elvégzett munkát, a közeli és távoli teendőket. A meetingek közötti időszakban napi-heti szinten komoly és folyamatos emailes egyeztetetés, tájékoztatás, információs csere zajlik.

A Projekt Ütemterve szerint eddig két alkalommal személyes részvételű találkozóra, megbeszélésre került sor, az első 2023. május 22-23. között Ljubjanában, a szlovén Építész Kamara szervezésében, és október 9-10. között Berlinben a Német Szövetségi Építész Kamara szervezésében.

Az első alkalommal Sándor Gergely és Ferencz Piroska vett részt a megbeszélésen. A berlini kamarában tartott két napos konferencián Sándor Gergely és Ulrich Tamás képviselte kamarát, erről készült egy rövid írásos beszámoló is, ami a kamarai honlapon is megjelent: lásd: https://mek.hu/index.php?id=47714)

A munkacsomagban elkészült anyagok közül több (a Kutatási terv, Építész Szakmai Interjúk rendszere-kérdések) fordítása elkészült, a projekt konzultációjában érintett építészeknek részére kiküldtük.

Az ARCH-E honlapon elérhetőek már a projekt magyar nyelvű promóciós anyagai is, tájékoztató, szórólap, valamint egy tervezet roll-up is: https://www.arch-e.eu/promotion-material

Szeretnénk felhívni az érdeklődők figyelmét, hogy az ARCH-E projektben már van lehetőség a szakemberek és a pályázati projektekben részt venni akarók számára a Hírlevélre történő feliratkozásra, valamint a honlapon történő regisztrációra. Lásd https://www.arch-e.eu/ oldalt. Jelenleg a honlap angol nyelvű, de készül a magyar nyelvű változat is.
Itt lehet regisztrálni az https://www.arch-e.eu/register oldalon és ahol létrehozható az egyén saját szakmai profilja, megadható kapcsolattartási cím, és az irodai- és referencia projektek linkjei. Az Adatlap kitöltése és regisztráció után a jelentkező bekerül az ARCH-E Network (Hálózat) tagjai közé.
Lásd: https://www.arch-e.eu/network oldalon.

A 2024-ben június 6-án és 7-én Budapesten a Magyar Építész Kamarában lesz a két napos személyes megbeszélés, a pontos program előkészítése és egyeztetése jelenleg zajlik.

Ugyancsak fentiekkel párhuzamosan készül az aktuális angol nyelvű UIA Tervpályázati Útmutatónak (https://www.uia-architectes.org/wp-content/uploads/2022/02/2_UIA_competition_guide_2020.pdfa )

magyar fordítása, illetve a nyers fordítás szöveg szakmai korrekciója. Ez az Útmutató tudomásunk szerint eddig még nem jelent meg sehol magyarul, valószínűleg rövidesen kerülhet fel a kamarai honlap Tervpályázati Mintadokumentációk közé.

Budapest, 2024. március 05.
Ulrich Tamás

Letölthető tartalom:

Infographic