Aktuális
Tájékoztató a szakmagyakorlási jogosultság megszerzésével kapcsolatos 2022. április 1-től hatályos jogszabályváltozásokról

Tájékoztató a szakmagyakorlási jogosultság megszerzésével kapcsolatos 2022. április 1-től hatályos jogszabályváltozásokról

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2022. április 1-én hatályba lépő módosítása több ponton érinti a jelenlegi és a leendő szakmagyakorlókat.

A főbb változások az alábbiak:

1. Új szakmagyakorlási jogosultságok kerülnek bevezetésre
Kizárólag az építész kamarák által kiadható új jogosultságok az alábbiak:
- szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület, táj- és kertépítészeti szakértői részszakterület (SZÉSZ-K),
- építési műszaki ellenőr magasépítési szakterület műemléki részszakterület (ME-É-M),
- építési műszaki ellenőr magasépítési szakterület táj- és kertépítészeti részszakterület (ME-É-K),

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet által 2022. április 1-től bevezetésre kerülő, szakmagyakorlóinkat érintő új szakmagyakorlási jogosultságok összefoglaló táblázata (PDF)

2. A jövőben továbbra is az előírt végzettség és szakirányú szakmai gyakorlat teljesítését követően, de immár minden szakterület esetén a szakmagyakorlási jogosultság engedélyezését megelőzően kell teljesíteni az országos kamara által szervezett jogosultsági vizsgát.
A szakmagyakorlási tevékenység csak a vizsga teljesítését követően engedélyezhető. (A 2022. március 31-ig benyújtott kérelmek esetén -az energetikai tanúsítói tevékenység kivételével, mely eddig is előzetes vizsgára kötelezett volt- továbbra is a szakmagyakorlás engedélyezését követő egy éven belül kell beszámoló vizsgát tenni.)

A jogosultsági vizsgákra/beszámolókra továbbra is kizárólag online módon, a jva.mek.hu oldalon keresztül lehet jelentkezni, a vizsgákat kizárólag személyes megjelenéssel bonyolítjuk. A felkészülést segítő szakmai jegyzetek a https://mek.hu/?menu=Jogosultsagi_vizsgak_es_beszamolok linken keresztül érhetők el. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy több szakterület esetén a meglévő jegyzetek frissítése folyamatban van. Újonnan megjelenő szakterületek esetén a jegyzetek előkészítés alatt állnak és rövidesen megtalálhatók a honlapon, ahol minden esetben jelezzük a legutolsó frissítés/készítés dátumát.

3. Fentiekre tekintettel változik a jogosultság megszerzésének menete, amely az alábbiak szerint alakul:

  1. a Rendelet 1. mellékletében rögzített, szakterületnek megfelelő végzettség megszerzése,
  2. a Rendelet 1. mellékletében a szakterületnek és a végzettségi szintnek megfelelő szakirányú szakmai gyakorlat teljesítése (szakértők esetén egységesen 8 év),
  3. előzetes eljárás keretében a végzettség és szakmai gyakorlat megfelelőségének előzetes vizsgálata a kérelmezni kívánt szakmagyakorlási jogosultság(ok) tekintetében – eljárási díj mentes, eredményéről igazolás kerül kiadásra – a lakóhely szerint illetékes területi építész kamaránál (elérhetőségeik: https://mek.hu/index.php?menu=teruleti_epitesz_kamarak),
  4. a területi építész kamara által kiállított (kizárólag pozitív tartalmú) igazolással vizsgára jelentkezés és a vizsga teljesítése,
  5. eredményes vizsgát követően kérelemre, az eljárási díj befizetésével a területi építész kamara engedélyezi a szakmagyakorlást.

Az előzetes eljárást és az engedélyezési eljárásokat bemutató összefoglaló folyamatábrák (PDF)

4. Némileg módosul a szakmagyakorlókat érintő jogkövetkezmények rendszere. A jövőben jobban érvényesül a fokozatosság és az egymásra épülés elve.

Szankciók összefoglaló táblázata (PDF)

2022. március 24.
MÉK Titkárság