Aktuális
Változás az energetikai tanúsítói tevékenység továbbképzésében

Változás az energetikai tanúsítói tevékenység továbbképzésében

Tisztelt Szakmagyakorlók!

Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 2020. január 1. napján hatályba lépett módosításával a jogalkotó módosította az energetikai tanúsítói tevékenység folytatására vonatkozó előírásokat oly módon, hogy minden szakmagyakorlónak egységesen kötelező és szakmai továbbképzési kötelezettséget írt elő.

Tekintettel arra, hogy a jogszabály nem rendelkezik az átmeneti rendelkezésekben a módosítások alkalmazásáról, ezért a MÉK elnöksége 2020. január 17-i ülésén a Magyar Mérnöki Kamarával egyeztetve, azzal egyetértésben egyhangúlag szakmai állásfoglalást hozott a végrehajtás eljárásrendjéről: „A szakmai továbbképzésre 2020. januárjától újonnan kötelezett energetikai tanúsítók, amennyiben 5 éves továbbképzési periódusuk 2020 folyamán jár le, eltekint a szakmai továbbképzési pontok teljesítésének igazolásától. 2021 január 1. napja után lejáró jogosultságok esetén a továbbképzési időszak szakmai továbbképzésre kötelezett időszakára vonatkozóan összességében időarányosan kell a továbbképzési kötelezettséget teljesíteni, tehát 2020-ra vonatkozóan 4 pontot, onnan pedig a „negyedéves szabály” alkalmazásával (eltelt negyedévenként 1 pont számítandó). Felkéri a továbbképzési szakértői testületet, hogy a Szakmai továbbképzési szabályzat tárgyra vonatkozó módosítási javaslatát a májusi küldöttgyűlésre jóváhagyásra készítse elő.”

Kérjük, hogy az érintettek az energetikai tanúsítói tevékenységre vonatkozó továbbképzési időszak alatt fentiek figyelembevételével teljesítsék a szakmai továbbképzésüket.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a továbbképzés elmulasztása a szakmagyakorlási tevékenység megtiltását vonja maga után!

A továbbképzés rendszeréről bővebben itt olvashat:
https://mek.hu/index.php?link=tovabbkepzes_rendszere

A MÉK elnökség határozatai innen érhetők el: https://mek.hu/index.php?f=kat&i=59