Aktuális
ZÁRÓJELENTÉS A „FORBÁT ALFRÉD ÉPÍTÉSZETI DÍJ” ÉS „ÉPÍTÉSZETÉRT ELISMERŐ OKLEVÉL” 2022 ÉVI PÁLYÁZATÁNAK BÍRÁLATÁRÓL

ZÁRÓJELENTÉS A „FORBÁT ALFRÉD ÉPÍTÉSZETI DÍJ” ÉS „ÉPÍTÉSZETÉRT ELISMERŐ OKLEVÉL” 2022 ÉVI PÁLYÁZATÁNAK BÍRÁLATÁRÓL

A Dél-dunántúli Építész Kamara az általa alapított Díj pályázatát 2022. július 11–én negyedszer hirdette meg. A szeptember 15-i beadási határidőig a pályázatra 13 érvényes pályázatot nyújtottak be. A hirdetményben megjelölt Bíráló Bizottság 2020. szeptember 30-án ülésezett, és hozott döntés.

A Bíráló Bizottságban (továbbiakban: BB):

 • Szalay Tihamér YBL díjas építész, alelnök, a Magyar Építész Kamara,
 • dr. Csaba Ders építész, alelnök, a Magyar Urbanisztikai Társaság,
 • Lantay Attila Ybl és Hild díjas építész, a Magyar Építőművészek Szövetsége,
 • dr. Zoltán Erzsébet Szeréna a PTE-MIK docense, építész, a Dél-dunántúli Építész Kamara,
 • Horváth András építész, alelnök, a Dél-dunántúli Építész Kamara, delegáltjaként vett részt.

A titkári feladatot Sándor Judit látta el.

A BB örömmel állapította meg, hogy a 3 éve útjára indított építészeti díjért induló 13 pályamű tematikájában szerteágazó, ugyanakkor építészeti minőségében egységesen rangos módon mutat be példákat a közelmúlt eredményeiből. A pályázatok között a középületek mellett reprezentálva voltak lakóépületek, műemléki helyreállítások, sőt külföldön megvalósult projekt is.

A benyújtott anyaggal kapcsolatban a BB általános véleményként megállapította, hogy a Pályázók a kortárs építészet élvonalában dolgoznak, és munkáik túlmutatnak a szűken vett helyi, regionális szerepen. Az összes pályázat „versenyben volt”, és olyan értékeket mutatott fel, mely a díj alap céljaival összhangban van. Az alapszabályban rögzített keret szab határt a díjazottak számának, miközben elismerést érdemel kivétel nélkül minden munka. Az értékek összevetésével, méltó szakmai vita során alakult ki a döntés, melynél kimondható, hogy a különbségek csak pozitívumok mentén voltak megfogalmazhatóak. A BB a pályázatot eredményesnek ítélte meg, és alkalmasnak tartotta a beérkezett anyagot, hogy a lehetséges 3 db díj és 3 db elismerő oklevél teljes körben kiosztásra kerüljön. A BB egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta:

2022 évben FORBÁT ALFRÉD ÉPÍTÉSZETI DÍJAT kapnak:

 • Gyergyák Ákos DLA és Kozák Barnabás építészek – Aradi Vértanúk útja 50. társasház, Pécs
  A történeti belváros peremét tervezett épület a kisvárosi környezetbe illeszkedés, és a finom gesztusok alkalmazásának szép példáját adja. Tanulságul szolgál a hagyományok megtartását, és a kortárs építészeti hangvételt  egyaránt fontosnak tartó tervezők, és közönség számára. Bár az épület látványa lényegében a déli, közterületről látható homlokzatában jelenik meg, az udvari beépítés emberi léptéke, és lakhatósága is említést érdemel.
 • Koch Péter – Villa kilátással a XII. kerületben, Budapest
  A villa-építészet sajátossága, hogy a megfelelő anyagi erő különleges helyszín megválasztását, és egyedi megformálású épület kialakítását teszi általában lehetővé. Bár a terv némileg más irányt mutat, mint amit a fenntarthatóság  szempontjai ma megkövetelnek, ám elegáns megjelenése, nagyvonalú téralakítása, és a burkolatok, üvegfalak műszakilag rendkívül igényes megoldásai mindenképpen elismerést érdemelnek.
 • Tamás Anna Mária DLA és Kovács-Andor Krisztián DLA építészek - Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola bővítése, Visegrád
  Az alkotó közösség munkásságának kiemelt helyszíne Visegrád. A most elkészült iskola bővítés - a korábbi nyertes tervpályázat, a megvalósult Egészségház, és (sajnos leégett) Rendezvénytér – után újabb hangsúlyos, és színvonalas épülettel gazdagította a kisvárost. A tiszta tömegformálás, és a funkcionális rend mellett kiemelendő az épülettel tökéletesen együttműködő belsőépítészet minősége.

A Díjakhoz oklevél, emléktárgy és bruttó 100.000,- Ft pénzjutalom jár.

2022 évben ÉPÍTÉSZETÉRT ELISMERŐ OKLEVELET kapnak:

 • Sebestyén Péter és Koronczi Péter építészek – Ciszterci rendi Szent Margit Óvoda, Pécs
  Sűrű történeti közegben, a tömbbelső kötöttségeitől körülvéve kellett jó megoldást találni az óvoda bővítésére. Az új épületrész léptékében, és hangsúlyaiban is egyszerre mértéktartó, és öntudatos. Ezzel úgy értékeli át, és emeli magasabb színvonalra az udvar beépítését, hogy közben tiszteletben tartja a korban, rangban, kinézetben vegyes szomszédjait.
 • Viczencz Ottó – Rózsakert együttes, Pécs
  A Rózsakert rekonstrukciója, Egyházmegyei turisztikai információs pont és Pécsi Egyházmegyei Könyvtár Összetett feladat, mely összefüggéseiben, és részleteiben is látványosan újította meg az idősebb korosztályok számára ikonikus jelentőségű Rózsakertet, és a szomszédos telken álló, régóta felújítására váró nagy értékű műemlék épületet. A kertépítés, és a XVI. századi kanonok ház rekonstrukciója egységes szemlélettel, és kiváló építészeti minőségben valósult meg, gazdagítva ezzel a történelmi belváros egészét is.
 • Kokas Balázs, és Kokas Ignác - DDNP Igazgatóság - „Pintér villa” - épületének bővítése,környezetének rendezése, Pécs
  Ez a mestermunka a „kicsi” építészet szép példája. Olyan bővítés, mely mintha mindig is itt állt volna, ám olyan részletekkel, finom jelzésekkel, melyek az értő szem számára megmutatják a „kicsiség” értékeit, szépségeit. Környezetével együtt méltó módon nyitja meg, és vezeti fel a természet szépségeit bemutató arborétumot.

Az elismeréshez oklevél és emléktárgy jár.

Az építészeti tervezés elismerése mellett dicsérettel kell illetni az építészeti mű létrehozásában, és a munkák tökéletes kivitelezésében fontos szerepet játszó szakági tervezők és kivitelezők kiváló munkáját.
Pécs, 2022. szeptember 30. 

Letölthető tartalmak:

Összefoglaló tabló 1-7

Összefoglaló tabló 8-13

Aradi társasház tabló

XII. Villa tabló

Visegrád tabló

Pintér kert tabló

Rózskert tabló

Szent Margit óvoda tabló