Aktuális
Építész, belsőépítész, településtervező, táj- és kertépítész képzést folytató intézmények

Építész, belsőépítész, településtervező, táj- és kertépítész képzést folytató intézmények

2021. 06. 10-i állapot szerint
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) - Építészmérnöki Kar

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
Web: http://www.epitesz.bme.hu
Tel: +36 1 463 35 21
Dékán: Alföldy György DLA építész, egyetemi tanár
e mail: dekan@epitesz.bme.hu
e mail: titkarsag@epitesz.bme.hu

 

Építészettörténeti és Műemléki Tanszék:                 Dr. Krähling János                  www.eptort.bme.hu

email: krahling@eptort.bme.hu

Épületszerkezetettani Tanszék:                                Dr. Takács Lajos PhD            www.epszerk.bme.hu

                                                                                   email: ltakacs@epsz.bme.hu

Morfológia és Geometriai Modellezés Tanszék       Dr. Sipos András Árpád         www.epab.bme.hu

                                                                                   email: siposa@eik.bme.hu

Ipari- és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz.:               Vasáros Zsolt DLA                 www.ipar.bme.hu

                                                                                   email: vasaros.zsolt@epk.bme.hu

Középülettervezési Tanszék:                                    Szabó Levente DLA               www.kozep.bme.hu

email: szabo.levente@epk.bme.hu

Lakóépülettervezési Tanszék:                                  Nagy Márton DLA                  www.lako.bme.hu
                                                                                   email: nagy.marton@epk.bme.hu

Rajzi- és Formaismereti Tanszék:                            Molnár Csaba DLA                 www.rajzi.bme.hu

email: csabamolnar@rajzi.bme.hu

Szilárdságtani Tanszék:                                            Dr. Hegyi Dezső                     www.szt.bme.hu

                                                                                   email: hegyi.dezso@epk.bme.hu

Urbanisztika Tanszék:                                               Szabó Árpád DLA                  www.urb.bme.hu

email: szabo.arpad@urb.bme.hu

Építéstechnológia és Menedzsment Tsz:                 Dr. Mályusz Levente              www.ekt.bme.hu

email:malyusz.levente@ekt.bme.hu

Épületenergetikaiés Épületgépészeti Tsz:                Dr. Harmathy Norbert             www.egt.bme.hu

email: harmathy@egt.bme.hu

 

Elérhetőségek: https://epitesz.bme.hués https://www.epitesz.bme.hu/tanszekek
 

Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar

cím: Budai Campus - 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
web: www.tajk.szie.hu
Tel.: +36 1 305 7291
Dékán: Dr. Fekete Albert PhD, DLA, egyetemi tanár
e mail: Fekete.Albert@tajk.szie.hu
e mail: dekani.hivatal@tajk.szie.hu

Kert- és Szabadtérépítészeti Tanszék                      Mb. tanszékvezető:    Balogh Péter István
Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék                  Mb tanszékvezető:     Sárospataki Máté
Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék               Tanszékvezető:          Kollányi László
Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék                  Mb. tanszékvezető:    Boromisza Zsombor
Településépítészeti Tanszék                                    Mb. tanszékvezető:    Báthoryné Nagy Ildikó Réka

Elérhetőségek: https://www.tajk.szie.hu/karunk/elerhetosegek
 

Debreceni Egyetem Műszaki Kar (DEB) Építészmérnöki Tanszék

Cím: 4028 Debrecen, Ótemető utca 2 - 4. 4. emelet 409.
Web: eng.unideb.hu
Tel: +36 52/415 155
Dékán: Dr. Husi Gézaegyetemi docens
e mail: info@eng.unideb.hu

Építészmérnöki Tanszékvezető: Szentirmai Tamás DLA, egyetemi docens
e mail: szentirmai@eng.unideb.hu
web: epitesz.unideb.huéshttp://www.pontlabor.hu/
Elérhetőség: https://epitesz.unideb.hu/hu/elerhetoseg

 

Moholy Nagy Művészeti Egyetem (MOME), Építészeti Intézet

Cím: 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
Web: http://www.mome.hu
Tel: +36 1 392 1180
Főigazgató: Fülöp József DLA, egyetemi tanár
e mail: rektor@mome.hu

Építészeti Intézet

Elérthetőségek: https://mome.hu/hu/terulet/epiteszet

Igazgató: Kovács Csaba DLA, építész
e mail: epitesz@mome.hu vagy csaba.kovacs@mome.hu
Marián Balázs DLA, építész, MA szakvezető, MA szakfelelős

email: marian.balazs@mome.hu

 

 

 

 

Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar (SOE SKK)
Alkalmazott Művészeti Intézet és Építészeti Intézet

9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
Web: http://www.skk.uni-sopron.hu
Tel: +36 99 518 900, +36 99 518 901
Dékán: Dr. Magoss Endre

e-mail címe: ssk-dekani@uni-sopron.hu
Elérhetőségek: http://ami.skk.uni-sopron.hu/kapcsolat

Alkalmazott Művészeti Intézet
Dr. Lenkei Balázs intézetigazgató, egyetemi docens, DLA, formatervező művész
email: lenkei.balazs@uni-sopron.hu
tel: +36 99 518 901
cím: 9400 Sopron, Cházár András tér 1.)

Építészeti Intézet: Jahoda Róbert tanszékvezető, művésztanár, okl. építészmérnök
email: jahoda.robert@uni-sopron.hu
tel: + 36 99518 900
e mail: ami@uni-sopron.hu
 

Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar (PTE MIK)

Cím: 7624 Pécs, Boszorkány út 2.
Web: https://mik.pte.hu
Tel: +36 72 501 533
Dékán: Prof. Dr. Medvegy Gabriella
e mail: medvegygabriella@mik.pte.hu
Telefon: +36 72 503 650 / 22808
Iroda: Boszorkány út 2. B125
e mail: titkar@mik.pte.hu

Építész Szakmai Intézetigazgató: dr. Rétfalvi Donát DLA, építész, egyetemi docens
email: retfalvi@mik.pte.hu
Telefon: +36 72 503 650 / 23815
Iroda: Boszorkány út 2. B327
email: epitesz@mik.pte.hu
Alegységek:
Belsőépítészeti, Alkalmazott és Kreatív Design Tanszék

dr. Borsos Ágnesegyetemi docens, mb. tanszékvezető

Építészeti és Várostervezési Tanszék

dr. Veres Gábor egyetemi docens, mb. tanszékvezető

Épületszerkezetek - Energiadesign Tanszék

dr. Halada Miklós egyetemi docens, mb. tanszékvezető

Vizuális Ismeretek Tanszék

dr. Németh Pál egyetemi docens, mb. tanszékvezető

Breuer Marcell Doktori Iskola: Prof. Dr. Bachmann Bálint DLA, építész, egyetemi tanár
E-mail: bachmann@mik.pte.hu
Elérhetőségek: https://mik.pte.hu/hu/szervezeti-felepites

 

Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar

Cím: 1146 Budapest, Thököly út 74.
Web: https://ybl.uni-obuda.hu

Tel: +36 1 252 1270
 

Építészmérnöki Intézet

Intézetigazgató: Dr. Sugár Viktória PhD, egyetemi docens, intézetigazgató

Tanszékek:

Tervezés Tanszék: Prof. Dr. Kiss Gyula DLA, egyetemi tanár, szakfejlesztési igazgató, építész szakfelelős

Építéstan Tanszék: Dr. Vizi Gergely Norbert PhD, egyetemi adjunktus

Épített Környezet Tanszék: Benárd Aurél DLA, egyetemi docens

Vizuális Ismeretek Tanszék: Dr. Babály Bernadett PhD, egyetemi adjunktus

Szimulációs Design Tanszék: Prof. Dr. Kistelegdi István PhD, DLA, egyetemi tanár

 

Dékán: Prof. Dr. Gall Anthony PhD, építész, egyetemi tanár

e mail: Anthony.John.Gall@ybl.uni-obuda.hu

 

Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar (Győri Egyetem)
Cím: Győr, Egyetem tér 1.
Web: https://www.eekk.sze.hu
e mail: eekk@sze.hu
Tel: +36 96 613-679
Dékán: dr. habil Horváth Balázs
 

Művészeti Kar - Design Campus – Építőművész Stúdió
Építőművész MA mesterképzési szak

Szaktanszékek:
Épülettervezési Tanszék -Építész Műteremház                   https://muteremhaz.sze.hu
tanszékvezető:                       Bach Péter DLA, építész, egyetemi docens

email: bach.peter@sze.hu

                                                Czigány Tamás DLA, építész, egyetemi docens

Építészettörténeti és Városépítési Tanszék                         https://eptorivaros.sze.hu
tanszékvezető:                       Dr. Veöreös András PhD, egyetemi docens

email: veoran01@sze.hu

Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék                          https://eet.sze.hu
tanszékvezető:                       Dr. Habil. Bozsaky Dávid PhD, egyetemi docens

email: bozsaky@sze.hu

 

Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) - Szakirányú Továbbképzési Központ
Cím: 1148 Budapest Nagy Lajos király útja 1-9. F313-as iroda
képzés: 1075 Budapest Rózsa u. 4-6.
Web: www.metropolitan.hu
https://www.metropolitan.hu/kurzus/epitomuvesz-ma
https://www.metropolitan.hu/kurzus/belsoepiteszeti-sztk
Tel: +36 1 273 3090
e mail: mail@metropolitan.hu
Rektor: Prof. Dr. Bachmann Bálint DLA, építész, egyetemi tanár
E-mail: bachmann@mik.pte.hu
 

Építészet és Design Tanszék

Tanszékvezető:         Csizmadi Péter DLA, egyetemi docens, építész, vezető tervező

MA szakok: Belsőépítész tervező művész, Építőművész, Formatervező művész

Kovács Zoltán DLA, egyetemi docens, belsőépítész
e mail: kovacsperiod@icloud.com
Elérhetőségek:           https://www.metropolitan.hu/kurzus/kornyezetkultura-ba

https://www.metropolitan.hu/kepzesi-szintek/mesterkepzes