Aktuális
Tájékoztató a táj- és kertépítészeti műszaki ellenőri, valamint a táj- és kertépítészeti szakértői jogosultságról (2022.04.05.)

Tájékoztató a táj- és kertépítészeti műszaki ellenőri, valamint a táj- és kertépítészeti szakértői jogosultságról (2022.04.05.)

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 2022. április 1-én hatályba lépett módosításával új jogosultságként bevezetésre került a ME-É-K jelű táj- és kertépítészeti műszaki ellenőri és a SZÉSZ-K jelű táj- és kertépítészeti szakértői jogosultság.

TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI ELLENŐRI

JOGOSULTSÁG ENGEDÉLYEZÉSE

11. § (1) Szakmai gyakorlati időként az építési műszaki ellenőri és a felelős műszaki vezetői jogosultsághoz a szakirányú végzettség megszerzését követően a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő

a) építési műszaki ellenőri,
b) felelős műszaki vezetői,
c) építőipari kivitelezési,
d) építésfelügyeleti,

e) építésügyi hatósági,
f) beruházói-műszaki,
g) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy oktatói,
h) építészeti-műszaki tervezési,
i) építésügyi műszaki szakértői
tevékenység folytatásának időtartamát kell figyelembe venni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység engedélyezése során szakmai gyakorlati időként az 1. melléklet szerinti gyakorlati időt kell igazolni oly módon, hogy az előírt gyakorlati idő felének az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti tartalmúnak kell lennie.

Kivonat a 11/2022. (03.31.) számú MÉK Elnökségi határozatból
A műszaki ellenőri szakterület táj- és kertépítészeti részszakterületén a kötelező szakmai gyakorlati idő legalább felét a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. a-d) pontjai szerinti tartalmú magasépítési, mélyépítési, közlekedési építményekkel összefüggő táj- és kertépítészeti tevékenységgel kell igazolni.

A jogosultság megszerzésének lépései:

  1. Előzetes eljárás kezdeményezése (végzettség és szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítására)

A műszaki ellenőri jogosultsághoz adott szakirányú szakmai gyakorlatra és végzettségre vonatkozó igazolásban foglaltakat a titkár bírálja el, nem egyértelmű esetben az illetékes szakmai tagozat véleményének megkérésével és annak ismeretében.

  1. Jogosultsági vizsga kötelezettség teljesítése
  1. Mentesség a jogosultsági vizsga alól: a VIZSGA ELJÁRÁSI REND alapján

11. A Rendelet 38. § (7) bekezdése szerinti felmentési kérelmeket a SZT felhatalmazása alapján a MÉK elnöke, főtitkára és vizsgaszervezője bírálja el, az ügyrendben foglaltak szerint.
12. A Rendelet előírása alapján felmentést lehet kapni az általános vagy a szakterületi rész alól, ha a szakmagyakorló rendelkezik olyan vizsgával, amelynek tartalma legalább 80 %-ban megegyezik az általános vagy a szakterületi rész vizsgaanyagával.
13.a) A MÉK-nél letett vizsgák közül kizárólag a 2014. január 1. utáni vizsgák tesznek eleget a 12. pont szerinti felmentési követelményeknek Az egyéb vizsgák továbbá akkor fogadhatók el, amennyiben azokat a jelentkező 5 éven belül tette le (kivéve a függelékben már szereplő vizsgatípusokat).
13.b) Aki egy időben több jogosultság megszerzése miatt vizsgázik, annak az általános részből egyszer kell vizsgáznia.
14. a) A 13. a), b) pont szerinti eseteket a vizsgaszervező saját hatáskörben regisztrálja. Külön kérelem benyújtására tárgyévben nincs szükség.

Függelék

A. A már elbírált, az általános rész alól mentességet adó vizsgatípusok
1. A 2014. január 1. után, a 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján letett építésügyi vizsga építésügyi témakörökből.
2. A 2013. január 1. után letett építési műszaki ellenőri OKJ bizonyítvány.

b) Felmentés hiányában jogosultsági vizsga:
Az előzetes eljárásban kiadott pozitív tartalmú (mind a végzettség, mind a gyakorlat megfelelő) területi kamarai igazolás birtokában jelentkezés a MÉK által szervezett műszaki ellenőri jogosultsági vizsgára (https://jva.mek.hu/)

  1. Engedélyezési kérelem benyújtása (adatlap, vizsgabizonyítvány, eljárási díj)

 

TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZETI SZAKÉRTŐI

JOGOSULTSÁG ENGEDÉLYEZÉSE

9. § (7) Az építésügyi műszaki szakértői jogosultsághoz a nyolc év szakmai gyakorlati időbe

a) építészeti-műszaki tervezési,
b) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy-oktatói,
c) építési műszaki ellenőri,
d) felelős műszaki vezetői,
e) beruházáslebonyolítói,
f) építésügyi igazgatási,
g) az építésüggyel kapcsolatos kutatási, fejlesztési
tevékenység folytatásának időtartamát kell figyelembe venni oly módon, hogy az előírt gyakorlati idő felének az a) pontja szerinti, e rendeletben foglalt szakmagyakorlási jogosultsággal végzett tevékenységeknek kell lennie.

A jogosultság megszerzésének lépései:

  1. Előzetes eljárás kezdeményezése (végzettség és szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítása, tagfelvétel kérdése)

A szakmai gyakorlati idő igazolásához csatolandó mellékletek
a) részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajz
b) szakmai gyakorlat igazolása (tevékenységlista és/vagy igazolások)

Az előzetes eljárásban a területi kamara titkára szakértőként kikéri a területi kamara elnökségének véleményét.

  1. Jogosultsági vizsga kötelezettség teljesítése

a) Mentesség a jogosultsági vizsga alól: a VIZSGA ELJÁRÁSI REND alapján (lsd. 2. oldal 2. pont)
b) Felmentés hiányában jogosultsági vizsga:
Az előzetes eljárásban kiadott pozitív tartalmú (végzettség, szakmai gyakorlat, kamarai tagfelvétel) területi kamarai igazolás birtokában jelentkezés a MÉK által szervezett szakértői jogosultsági vizsgára (https://jva.mek.hu/)

Engedélyezési kérelem benyújtása (adatlap, vizsgabizonyítvány, eljárási díj)