Aktuális
Segédletek, útmutatók

Elkészült a beruházási folyamatok és a tervezői szolgáltatások rendszerének koncepciója - 2010

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSI FOLYAMATOK RENDSZERE - szakmai ajánlás

A szakmai koncepció célja az építési beruházások folyamatának és résztvevőinek, azok feladatainak, egymáshoz való viszonyának, felelősségi körének, valamint a tervezői szolgáltatások fázisainak, feladatainak és ajánlott díjazásának szabályozása.

Segédletek, útmutatók

MÉK Mintaterv dokumentáció (2017)

Tisztelt Kollégák!

Szakmagyakorlásunk jogerdei sűrűjében egyre kevesebb szó esik az építészet - most itt mint szolgáltatás, együttműködés - minőségéről. Megbízóink nem ismerik a létesülés tervfázisait, folyamatát, tartalmát. Tevékenységünk sokszor a szükséges engedély megszerzéséig érdek, sem az előkészítő, sem a létesülési folyamatban nem kapunk szerepet.

Segédletek, útmutatók

Szabványügyi ismeretek

Előszó
a MÉK szabványgyűjteményhez

Az 1995. évi XXVIII. Törvény a nemzeti szabványosításról önkéntessé tette a szabványok alkalmazását, elsősorban az EU-hoz való csatlakozásunk előfeltételeként, az EU-ban megfogalmazott és alkalmazott, piacgazdasági, fogyasztóközpontú szemléletmódot követő magatartás miatt, annak érdekében, hogy az államot, mint a korábban a szabványalkotás fő finanszírozóját és fő érdekeltjét függetlenítsék a szabványalkotástól, és szerepét áthelyezzék a  piacgazdaság szereplőire.

Segédletek, útmutatók

Tanulmánykötet – Az építészeti kultúra terjesztésének hazai évtizedei; A településképi arculati kézikönyvek és a településképi rendeletek vizsgálata (2021)

A szakmai résztvevők közel egy év alatt készítették el a településképi arculati kézikönyveket (kézikönyv vagy TAK), és a településképi rendeleteket (rendelet vagy TKR) a 2016 végén kiadott útmutató céljainak megfelelően. A Magyar Építész Kamara már a készítésnek is aktív résztvevője volt, és azóta is folyamatosan és intenzíven gondozza a témát. Rendszeresen konferenciákat szervez, kiadványokat jelentet meg, a készítők, hozzáértők és a kézikönyvet és rendeletet használók számos és magas színvonalú előadásai és cikkei felhasználásával.

Segédletek, útmutatók

Településképi Arculati Kézikönyvek Magyarországon (2019)

A Magyar Építész Kamara számára kormányrendelet írja elő a településképi arculati kézikönyvek (TAK) véleményezését. Ez a feladat 2017-ben indult és a területi kamarák bevonásával került ellátásra a Miniszterelnökség pénzügyi  támogatása mellett. 2018-ban a véleményezési tevékenység a Miniszterelnökségtől kapott megbízásnak és támogatásnak köszönhetően bővült konferenciák szervezésével, lebonyolításával, illetve kiadványok készítésével. Ennek keretében készült el ez a mostani kiadvány is, amely a MÉK 2018. november 30-án a budapesti Kopaszi-gáton megrendezett konferenciájának előadásaitól kezdve a területi építész kamarák által írt összefoglalókon át szeretné bemutatni az eddig elvégzett munkát.

Segédletek, útmutatók

Történeti homlokzatok értéke és értékelése (2020)

Iránymutatás történeti épületek homlokzat felújításához
I. városi többszintes lakóépületek

Segédletek, útmutatók

Tanulmánykötet – A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet összefüggéseiről és viszonyáról (2020)

A jelenlegi tanulmány első próbálkozás a településképi arculati kézikönyv (kézikönyv vagy TAK) és a településképi rendelet (rendelet vagy TKR) összefüggésének, a kézikönyv és a rendelet viszonyának vizsgálatára, valamint a rendelet alkalmazhatóságának elemzésére. Nem mond ítéletet, nem ad konkrét javaslatokat, tükröt próbál tartani analitikus szemléletével. Az összefoglalót az esettanulmányok füzére követi a szerzők által elkészített változatlan formában.

Segédletek, útmutatók

Gondolatok a Településképi Arculati Kézikönyvekről (2020)

A Magyar Építész Kamara immáron másodszorra gyűjti csokorba a Településképi Arculati Kézikönyvekről szóló írásokat. Az első kiadványban elsősorban a területi építész kamarák TAKtevékenységei kerültek bemutatásra a 2018. évi MÉK  TAK konferencia előadásai mellett.

Segédletek, útmutatók

Tervpályázati útmutató, tervpályázati kiírás minták

Tervpályázati kiírás minták

Az itt található Tervpályázati Útmutató és Tervpályázati kiírás minták célja, hogy segítséget nyújtsanak a tervpályázatot kiíróinak a pályázat előkészítésében, a lebonyolításában, a bírálatában és az eredményhirdetésében is, a jól használható és szakszerű kiírás elkészítésével.
A mellékelt dokumentumok munkaközi állapotú, de szerkeszthető word ( .docx ) formátumban letölthetőek és felhasználhatóak.
Kérjük amennyiben kérdése van vagy hibát talált jelezze a mek@mek.hu email címem.

Dokumentumok:

Hatályos jogszabályok: https://mek.hu/index.php?menu=jogszabalyok 3.3. és 3.4 pont

Segédletek, útmutatók

ABLAKOK A TÖRTÉNETI ÉPÜLETEKEN (2018)

Mert a nyílászárók is a települési érték alkotórészei. Érdemes megtartani őket, mert egyediek, arányosak, keskeny profilukkal elegánsak. Az ablakok a ház szemei és tükrözik kézműves kultúránk gazdag díszítettségét és szépségét. Az 1700-as évek ablakai még egyrétegűek voltak, majd az 1800-as évektől kezdve kétrétegűvé váltak. A külső kifelé nyílik jellemzően az 1860-as évekig.

Segédletek, útmutatók

Kamaránk emblémája

Kamaránk emblémáján és weboldalának fejlécén egy régi kapuzat látható felesben fotó és rajzi megjelenésben. Erről a kapuzatról adunk tájékoztatást érdeklődő tagjaink számára.

A kapu az esztergomi királyi palota kápolnájának oldalsó falán található, keletkezése III. Béla király palotaépítéséhez kötődik, amely 1180-85 között létesült. A királyi magánkápolna nyugati fő homlokzatában nyílik a bélletes román kori főbejárat, felette látható a kb. négy méter átmérőjű rózsaablak. A kapun belépve a kápolna keresztboltozatos hajójába jutunk, amelyet a szentély felé diadalív határol el. A szentély egészen különleges architektúrát mutat, kettős oszlopok veszik körül. A mi kapunk a hajóból nyíló és mellékterekbe vezető, egymással szemben levő kapuk egyike.