Aktuális

2011. május 27-i küldöttgyűlés határozatai

12/2011. (05.27.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK küldöttgyűlése a Magyar Építész Kamara 2010. évi mérlegét és eredmény-kimutatását a mellékelt könyvvizsgálói jelentés alapján 185 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta.

13/2011. (05.27.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK küldöttgyűlése a MÉK 2011. évi költségvetés-tervezetét 174 igen, 6 nem szavazattal és 5 tartózkodással elfogadta.

14/2011. (05.27.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK küldöttgyűlése 164 igen, 11 nem szavazattal és 8 tartózkodással úgy döntött, hogy a Felügyelő Bizottság létszáma továbbra is 5 fő maradjon.

15/2011. (05.27.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK küldöttgyűlése 122 igen, 49 nem szavazattal és 10 tartózkodással a költségvetés jóváhagyását továbbra is kétharmados szavazati arányhoz kötötte.

16/2011. (05.27.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK küldöttgyűlése a 3.1.-től a 3.11.-ig tartó módosító indítványokat 180 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta.

17/2011. (05.27.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK küldöttgyűlése 180 igen szavazattal és 2 tartózkodással a MÉK alapszabályát az elfogadott módosító indítványokkal együtt elfogadta, és felhatalmazta a jogi munkabizottságot, hogy egységes szerkezetbe foglalja. Az alapszabály rendelkezései a 6.1.1. pont kivételével 2011. július 1. napjával alkalmazandók, a MÉK tagfelvételi és tagsági ügyek szabályzata, névjegyzéki szabályzata és küldöttgyűlés ügyrendje hatályát veszti, a megszűnő szabályok egyes rendelkezéseit, amelyek az alapszabályban nem szerepelnek, a MÉK-elnökség szükség szerint szakmai állásfoglalás formájában teszi közzé.

18/2011. (05.27.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK küldöttgyűlése az Etikai-fegyelmi Szabályzat módosítását 178 igen szavazattal és 4 tartózkodással elfogadta.

19/2011. (05.27.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK küldöttgyűlése az építészeti-mérnöki alkotások és szolgáltatások MÉK-MMK közös ajánlott díjszabását – épületek – 182 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.