Szakmagyakorlás
Küldöttgyűlési döntések

A MÉK 2024. május 24-i Küldöttgyűlésének határozatai

1/2024. (05.24.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK elnökségének 2023. évi munkájáról szóló beszámolóját 179 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja.

Küldöttgyűlési döntések

A MÉK 2023. november 17-i Küldöttgyűlésének határozatai

10/2023. (11.17.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2024. évi költségvetését 153 igen, 18 nem szavazattal, 12 tartózkodás mellett elfogadja azzal, hogy ennek részeként a 9/2023. (05.12.) sz. MÉK Kgy. határozattal elfogadott tagdíjszámítási módszer alapján kiszámított 2024. évi tagdíjat 95.000 forintban állapítja meg.

Küldöttgyűlési döntések

A MÉK 2022. november 18-i Küldöttgyűlésének határozatai

7/2022. (11.18.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Szakmai továbbképzési szabályzat előterjesztett módosításait 134 igen, 72 nem szavazattal, 15 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Küldöttgyűlési döntések

A MÉK 2021. szeptember 30-i Küldöttgyűlésének határozatai

1/2021. (09.30.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 210 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a 2021. szeptember 30-án megválasztott Magyar Építész Kamara tisztségviselői megbízásának 4 éves időtartama 2021. november 10. napjától – 2025. november 10. napjáig tart, figyelemmel arra, hogy a 2017. november 10. napján megtartott tisztújító Küldöttgyűlésen megválasztott tisztségviselők megbízatása 2021. november 10. napján szűnik meg.

Küldöttgyűlési döntések

A MÉK 2020. szeptember 11-i Küldöttgyűlésének döntései

1/2020. (09.11.) sz. MÉK Kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK elnökségének 2019. évi munkájáról szóló beszámolóját 130 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

2/2020. (09.11.) sz. MÉK Kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját 130 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja. A beszámoló alapján a MÉK 2019. évi gazdálkodásának eredménye a tartalékkeret összegében növekedett, ennek megfelelően a 2020. évi költségvetés bevételi oldala nő a 2019. évről áthozott tartalékkeret összegének megfelelően, amely a kiadási oldalon a 2020. évi tartalékkeret összegét növeli.

Küldöttgyűlési döntések

A MÉK 2019. december 2-i Küldöttgyűlésének határozatai

10/2019. (12.02.) sz. MÉK Kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése. 126 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a MÉK Alapszabály 3.8.5. pontját az alábbi ea) ponttal egészíti ki:

„ea.) A tagozati gyűlés határozatképes, ha a tagozati tagok több, mint 50 %-a jelen van. Az azonos napirenddel megismételt tagozati gyűlés határozatképes, ha a tagozati tagok legalább 10 %-a jelen van.
eaa) Személyi kérdésben (választás-visszahívás) a tagozati gyűlés kizárólag akkor tekinthető határozatképesnek, ha:

eaa1) A 100 főnél kisebb tagozati létszám alatti tagozat esetén, a szavazásnál a tagok több, mint 25%-a jelen van.
eaa2) A 100 főnél nagyobb tagozati létszám feletti tagozat esetén, a szavazásnál a tagok több, mint 15%-a jelen van.

eab) Határozatképtelenség miatt meghiúsult szavazás esetén a személyi kérdésben a tagozati gyűlést 30 napon belül meg kell ismételni.”

Küldöttgyűlési döntések

A Magyar Építész Kamara Küldöttgyűlésének 2019. május 31-i határozatai

1/2019. (05.31.) Kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK elnökségének 2018. évi munkájáról szóló beszámolóját 163 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

Küldöttgyűlési döntések

A MÉK 2018. november 30-i Küldöttgyűlési határozatai

10/2018. (11.30.) sz. MÉK Kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 197 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett megállapítja, hogy a stratégia készítése során a tagdíjreform, a szakirányú gyakorlat megszerzésének szabályozása (mentori-gyakornoki rendszer) és az országos szakmafelügyeleti rendszer kidolgozása prioritást élvez, ezért megbízza a MÉK Elnökségét, hogy a megjelölt témákban a következő küldöttgyűlésre tárgyalható, írásos anyagot terjesszen általános vitára a küldöttgyűlés elé.

Küldöttgyűlési döntések

A MÉK 2018.05.25-i Küldöttgyűlésének határozatai

A Magyar Építész Kamara Küldöttgyűlésének 2018. május 25-i határozatai

1/2018. (05.25.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK elnökségének 2017. évi munkájáról szóló beszámolóját 161 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.