Aktuális
A MÉK 2022. november 18-i Küldöttgyűlésének határozatai

A MÉK 2022. november 18-i Küldöttgyűlésének határozatai

7/2022. (11.18.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Szakmai továbbképzési szabályzat előterjesztett módosításait 134 igen, 72 nem szavazattal, 15 tartózkodás mellett nem fogadta el.

8/2022. (11.18.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2023. évi költségvetését 109 igen, 95 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja azzal, hogy ennek részeként a 2023. évi tagdíjat 83.000 forintban állapítja meg.