Aktuális
A MÉK 2018. november 30-i Küldöttgyűlési határozatai

A MÉK 2018. november 30-i Küldöttgyűlési határozatai

10/2018. (11.30.) sz. MÉK Kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 197 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett megállapítja, hogy a stratégia készítése során a tagdíjreform, a szakirányú gyakorlat megszerzésének szabályozása (mentori-gyakornoki rendszer) és az országos szakmafelügyeleti rendszer kidolgozása prioritást élvez, ezért megbízza a MÉK Elnökségét, hogy a megjelölt témákban a következő küldöttgyűlésre tárgyalható, írásos anyagot terjesszen általános vitára a küldöttgyűlés elé.

11/2018. (11.30.) sz. MÉK Kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2019. évi költségvetését 193 igen, 16 nem szavazattal,
8 tartózkodás mellett elfogadja azzal, hogy ennek részeként a 2019. évi tagdíjat 60.000 Forintban állapítja meg.

12/2018. (11.30.) sz. MÉK Kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 124 igen, 56 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett a PGSZ tervezett 4.2.3. (3a), továbbá a 4.6. (2) bekezdésében a tagdíj 50%-a helyett a tagdíj 42%-át nem fogadja el, ezért a 60.000 Forintos tagdíjra vonatkoztatva a két díjat 25.000 Forintban nem állapítja meg 2019. január 1-től.

13/2018. (11.30.) sz. MÉK Kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 146 igen, 21 nem szavazattal, 24 tartózkodás mellett a Pénzügyi és gazdálkodási szabályzat előterjesztett módosításait elfogadja a csatlakozó módosító indítvány figyelembevételével. A szabályzat módosításai 2019. január 1. napján lépnek hatályba.

14/2018. (11.30.) sz. MÉK Kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 186 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja a Jogosultsági szabályzat alábbi új 6.4. ponttal történő kiegészítését.

„6.4. Településtervezési (TT) jogosultság az alábbi végzettséggel kapható:

a) 5 éves osztatlan okleveles településmérnök (MSc) végzettség;

b) építészmérnök (BSc) vagy tájrendező és kertépítő mérnök (BSc) és okleveles településmérnök (MSc) végzettség;

c) okleveles építészmérnök (MSc) vagy okleveles tájépítész mérnök (MSc) vagy okleveles tájépítész és kertművész (MA) végzettség kiegészítve okleveles településmérnök (MSc) végzettséggel, ebben az esetben az 5 éves gyakorlati időbe az okleveles településmérnöki képzésből  maximum 2 év beszámítható a minimum 3 éves településtervezési gyakorlaton kívül;

d) okleveles építészmérnök (MSc) vagy okleveles tájépítész mérnök (MSc) vagy okleveles tájépítész és kertművész (MA) végzettség kiegészítve felsőfokú urbanista szakképzettséggel, ebben az esetben az 5 éves gyakorlati időbe a felsőfokú urbanista szakképzettség megszerzésének ideje nem számít bele.”

15/2018. (11.30.) sz. MÉK Kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 182 igen, 7 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a Jogosultsági szabályzatot elfogadja a csatlakozó módosító javaslat figyelembevételével. A szabályzat 2019. január 1. napján lép hatályba.

Megjegyzés: a 2. sz. függeléket a szabályzat felhatalmazás alapján a MÉK Elnöksége fogadja el.