Aktuális

A MÉK 2009. május 29-i küldöttgyűlésének határozatai

1/2009. (V. 29.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK elnökének az elnökség 2008. évi munkájáról szóló beszámolóját 179 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

2/2009. (V. 29.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2008. évi költségvetéséről szóló beszámolót egyhangú, 180 igen szavazattal elfogadta.

3/2009. (V. 29.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Koordinációs és Logisztikai Kht 2008. évi költségvetéséről szóló beszámolót 174 igen, 0 nem, 6 tartózkodás mellett elfogadta.

4/2009. (V. 29.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2009. évi költségvetés-tervezetét 179 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

5/2009. (V. 29.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Koordinációs és Logisztikai Kht 2009. évi költségvetés-tervezetét 166 igen, 0 nem és 14 tartózkodás mellett elfogadta.

6/2009. (V. 29.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése az Etikai-Fegyelmi Bizottság 2008. évi beszámolóját 178 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

7/2009. (V. 29.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a Felügyelő Bizottság 2008. évi beszámolóját 176 igen, 0 nem és 4 tartózkodás mellett elfogadta.

8/2009. (V. 29.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a pénzügyi és gazdálkodási szabályzat 4.2.4. tagdíjmentesség, kedvezmények, méltányosság pontját az alábbi 5. és 6. új bekezdésekkel 166 igen, 6 nem, 8 tartózkodás mellett kiegészíti:
(5) A területi kamara elnöksége méltányossági jogkörével dönthet a kérelmező által fizetendő tagdíj legfeljebb 50%-ának elengedéséről, amennyiben a kérelmező nyilatkozatot tesz, hogy a tárgyévet megelőző évben kamarai tagsághoz kötött tevékenységből származó jövedelme nem haladta meg a minimál bér háromszorosát.
 (6) A területi kamara elnöksége méltányossági jogkörének gyakorlása során hivatalból ellenőrizheti a kérelmező által előadott tények és okiratokban foglalt előadottak valóságtartalmát.

9/2009. (V. 29.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK küldöttgyűlése a MÉK Etikai-Fegyelmi Szabályzatának a meghívóval kiküldött módosítását 177 igen, 1 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadta.

10/2009. (V. 29.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Építészeti alkotások és szolgáltatások, településtervezési szolgáltatási, táj- és kertépítészeti alkotások és szolgáltatások, belsőépítészeti alkotások és szolgáltatások Díjszámítási szabályzatát 179 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta.