Aktuális

A MÉK 2013. november 15-i küldöttgyűlésén megválasztott Elnökségének határozatai

1043/2013 (11.29.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK új elnöksége köszönetet mond az előző elnökségben, a bizottságokban, a tagozatokban és a titkárságon dolgozók munkájáért, továbbá mindazoknak, akik külső munkatársként segítették a MÉK munkáját.
 

1044/2013 (11.29.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége egyhangú igen szavazással a nyilatkozat szövegét elfogadja.
A Magyar Építész Kamara Elnökségének nyilatkozata

A Magyar Építész Kamara 2013. november 15-én megválasztott új elnöksége megköszönve a küldöttek megelőlegezett bizalmát, közös elhatározásból és teljes egyetértésben alakuló ülésén az alábbi nyilatkozatot adja ki:

Mivel:  
- Magyarországon az építészet és az építészek társadalmi elismertsége,
- az építészek szakmai érdekképviselete és szakmagyakorlásának szabályozása,
- az építésgazdaság rendkívül alacsony szintje és a gödörből kivezető út megtalálása,
- az épített- és táji környezeti kultúra színvonala
területén még rengeteg a halaszthatatlan tennivaló, ezért a megválasztott új elnökség kötelességének érzi, hogy minden tőle telhetőt megtegyen a jelenlegi helyzet jobbításáért.

Ennek érdekében:
- egyszerre alulról- és felülről építkező, demokratikusan működő kamarával,
- a tagságot a területi kamarákon keresztül a döntésekbe bevonva,
- jól szervezett csapatmunkával, a közös tudásra építve,
- az építész szakma társadalmi kapcsolatainak bővítésével és erősítésével,
- a tagság szakmai érdekképviseletéért határozottan kiállva,
- az építészek foglalkoztatásának javításával (tervpályázatokkal, építészeti értékeink felmérésére irányuló „közmunkák”-kal),
- az építész szakmagyakorlás színvonalának javításával és az egykori rangjának visszaszerzésével,
- az oktatás valamennyi szintjén a vizuális és környezeti kultúra terjesztésével,
- a fiatalok bevonásával a kamarai vezetés munkájába,
- a MÉSZ-szel és a többi szakmai szervezettel (MMK, MUT, MMA stb...) szorosan együttműködve,
- folyamatos tenni akarással fogja az elkövetkező négy évben feladatát végezni.
- Az előttünk álló munkában számítunk a tagság és a területi kamarák támogató együttműködésére.

Budapest, 2013. november 29.

Hajnóczi Péter elnök
Eltér István, Szalay Tihamér, Turi Attila     alelnökök
Dulácska Zsolt, Kalo Emese, Körmendy János, dr. Makovényi Ferenc, Pálfy Sándor elnökségi tagok


1045/2013 (11.29.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége egyhangú igennel úgy dönt, hogy új munkaterve kialakítása érdekében összehívja a Területi Elnökök Testülete (TET) ülését. Első ülését 2013. december 11-én, szerdán 10,00 órakor tartja, amire a területi kamarák titkárait is meghívja.
Felelős: Dr. Hajnóczi Péter


1046/2013(11.29.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett felhatalmazza elnökét, hogy a szokásos és indokolt pénzügyi átutalásokat határidőre készítse el.
Felelős: Dr. Hajnóczi Péter


1047/2013(11.29.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége 8 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a 2014-es Ybl Miklós Bicentenáriumi Év rendezvényeinek aktív támogatója lesz. Felelős: Eltér István. Határidő: 2014. december 31-ig folyamatos


1048/2013(11.29.) sz. MÉK elnökségi határozat:
 A MÉK elnöksége egyhangú igen szavazattal úgy dönt, hogy felkéri Noll Tamást, a MÉK Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az ügyvezetői teendők ellátására 2013. december 31-ig, és egyben 2013. december 31-i hatállyal felmenti. Megbízza a MÉK elnökét, hogy az átadás-átvételi eljárást 2014. január 15-ig biztosítsa, és intézkedjen új ügyvezető kinevezéséről.


1049/2013(11.29.) sz. MÉK elnökségi határozat:
A MÉK elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadja Szalay Tihamér alelnök, az Építőipari Nívódíj Bizottság tagjának előterjesztését a MÉK Sándy Gyula-díj 2013 évi díjazottjára:
Az egri Eszterházy Károly Főiskola (Egri Líceum) épülete felújításáért Révész Gábor okl. építészmérnök, a kivitelező Hunép Universal Építőipari Zrt. - Imola Kft. konzorcium felelős műszaki vezetőjére.


1050/2013(11.29.) sz.MÉK elnökségi határozat:
    A MÉK elnöksége egyhangú igen szavazattal úgy dönt, hogy a továbbiakban hivatali kiadványain, a jogszabályok és a MÉK alapszabály szerinti feladatainak ellátása során használja Magyarország címerét.   
Határidő: 2014. február 15.


1051/2013(12.06.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége - egyhangú igen szavazással - Kalo Emese tervpályázatokért felelős elnökségi tagot delegálja a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjára kiírt ötletpályázat bíráló bizottságába.

1052/2013(12.06.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége - egyhangú igen szavazattal - a MÉSZ Szerzői Jogi Szakbizottságába Dulácska Zsolt és Pálfy Sándor DLA elnökségi tagokat delegálja.

1053/2013(12.06.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége - egyhangú igen szavazattal – a MÉSZ Szerzői Jogi Szakbizottság előkészítő munkái során felhatalmazza Vajai Tamást DLA építészt a MÉK részleges képviseletére a Magyar Mérnöki Kamarával és egyéb testületekkel történő előkészítő tárgyalásokban.

1054/2013(12.10.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége - egyhangú igen szavazással – megbízza Vajai Tamás DLA építészt, hogy a MÉK nevében adjon TV interjút a panelprogrammal kapcsolatban.


1055/2013(12.10.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége - egyhangú igen szavazással - felhatalmazza Szalay Tihamér alelnököt, hogy minden számlás kifizetést ellenjegyezzen. Kéri továbbá, hogy a Kamara tényleges pénzügyi egyenlegét tárja az elnökség elé.


1056/2013(12.10.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége - hét igen szavazattal, egy tartózkodás mellett - felhatalmazza Pálfy Sándor DLA elnökségi tagot, hogy az "értékkataszter-közcélú foglalkoztatás" munkacímű program előkészítését megkezdje.


1057/2013(12.10.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége - egy igen és 4 nem szavazattal, két tartózkodás mellett - elutasítja Kohanecz Nándor vezető tervezői cím iránti kérelmét. Erről az illetékes területi kamarát is értesíti.


1058/2013(12.10.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége - öt igen szavazattal, két tartózkodás mellett -, az előzetes szakmai bíráló bizottság véleményét is figyelembe véve elfogadja Németh Gergely településrendezési vezető tervezői cím iránti kérelmét. Erről az illetékes területi kamarát is értesíti.

1059/2013(12.10.) sz. MÉK elnökségi határozat
A MÉK elnöksége - egyhangú hét igen szavazással - 100.000 forint szétosztását javasolja a Jelölő Bizottság tagjai között.