Aktuális

A 2004. március 26-i MÉK küldöttgyűlés határozatai

1/2004. (III.26.) sz. kgy. határozat

A MÉK küldöttgyűlése a MÉK Elnökének az Elnökség munkájáról szóló beszámolóját 237 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

2/2004. (III.26.) sz. kgy. határozat

A MÉK küldöttgyűlése a 2003. évi költségvetési beszámolót 238 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

 

3/2004. (III.26.) sz. kgy. határozat

A MÉK küldöttgyűlése az Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámolóját 237 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

4/2004. (III.26.) sz. kgy. határozat

A MÉK küldöttgyűlése a Felügyelő Bizottság beszámolóját 234 igen, 0 nem és 4 tartózkodás mellett elfogadja.

 

5/2004. (III.26.) sz. kgy. határozat

A MÉK küldöttgyűlése 231 igen, 2 nem és 7 tartózkodás mellett támogatja a MÉK-MÉSZ Közös Oktatási Bizottságának azt a javaslatát, hogy az építészmérnök képzésnek – az elismert szakmai színvonala megtartása érdekében – legalább ötéves, egylépcsős képzésnek kell maradnia, ezért nem vonható be az ún. „Bologna-i”, kétlépcsős oktatási folyamatba. A MÉK Küldöttgyűlése felhatalmazza a MÉK Elnökségét arra, hogy ezt az álláspontot valamennyi fórumon képviselje, és érvényesítése érdekében a szükséges adminisztratív lépéseket megtegye. A MÉK küldöttgyűlése megbízza a MÉK-MÉSZ Közös Oktatási Bizottságát a differenciált építészképzés lehetőségeinek és feltételrendszerének kimunkálásával és a következő küldöttgyűlés elé terjesztésével.

 

6/2004. (III.26.) sz. kgy. határozat

A MÉK küldöttgyűlése a 2004. évi tervezett költségvetését a zárójeles értékek nélkül 238 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

Az esetleges állami támogatás felosztásáról, illetve felhasználásáról a következő küldöttgyűlésen kell dönteni.

 

7/2004. (III.26.) sz. kgy. határozat

A MÉK küldöttgyűlése a Tervpályázati Szabályzat 10. pontjára vonatkozó módosító indítványt 227 igen, 5 nem és 6 tartózkodás mellett elfogadja.

 

8/2004. (III.26.) sz. kgy. határozat

A MÉK küldöttgyűlése az Alapszabály 91.§ (3) bekezdéséből a „szerzett jogaikat a törvény 52.§  (1) bekezdése alapján gyakorló” szövegrészt 238 igen szavazattal egyhangúlag törli.

 

9/2004. (III.26.) sz. kgy. határozat

A MÉK küldöttgyűlése 236 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett felhatalmazza a Magyar Építész Kamara Elnökségét, hogy a kamarai ügyész intézményével kapcsolatban a vonatkozó Alapszabály módosítást a következő küldöttgyűlésig készítse elő, illetve addig is az Elnökség saját hatáskörében indítsa el a kamarai ügyész intézményét.

 

10/2004. (III.26.) sz. kgy. határozat

A MÉK küldöttgyűlése a Versenyszabályzat II. fejezetét - Szerzői jog alkalmazása és értelmezése az építészeti tervezés területén – ajánlás jelleggel és a 28/2003. (XI.21.) sz. határozatában rögzítettek figyelembevételével 210 igen, 13 nem és 15 tartózkodás mellett elfogadja.