Aktuális
Kihirdették a Károli Gáspár Református Egyetem épületegyüttesére kiírt nyílt építészeti tervpályázat győztesét

Kihirdették a Károli Gáspár Református Egyetem épületegyüttesére kiírt nyílt építészeti tervpályázat győztesét

A Magyarországi Református Egyház nyílt építészeti tervpályázatot írt ki a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) új, ferencvárosi campusának megtervezésére. A pályázaton 42 építésziroda nyújtott be érvényes pályaművet.

A szakmai zsűri választása alapján a győztes pályamű a 35 éve alapított budapesti Archikon Architects Kft. terve lett. A zsűri munkájában a református egyház által delegált szakemberek mellett részt vett Erő Zoltán, Budapest főépítésze, Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester, Szalay Tihamér, a Magyar Építész Kamara alelnöke, valamint Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, a KRE kancellárja is. A zsűri elnöke Lánszki Regő, országos főépítész, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára, társelnöke dr. Fürjes Balázs, az egyetemfejlesztés vezetője volt. A pályázat ünnepélyes eredményhirdetését tegnap este tartották meg.
Egy hagyományosan református városrészben, kilencedik kerület, Ferencváros Ráday utca és Üllői út közé eső negyedében tervezik megépíteni Budapest új egyetemi campusát. A Magyarországi Református Egyház nyílt építészeti tervpályázatot írt ki a Kaltenberg-söröző egykori épületének és egy beépítetlen Üllői úti foghíjteleknek a felhasználásával megépíteni tervezett campus terveinek és tervezőjének kiválasztására. A tervek szerint állami támogatásból és egyházi forrásokból a Markusovszky tér környezetében épül majd meg a KRE új campusa, amely otthont ad az Állam- és Jogtudományi Kar, illetve a Pszichológiai Intézet képzéseinek, amelyeken egyidejűleg csaknem 2.500 hallgató folytathatja majd tanulmányait.
A nyílt nemzetközi tervpályázaton indulhatott magyar és európai uniós országbeli építésziroda. A verseny rekord létszámú részvételt hozott: 42 iroda nyújtott be érvényes pályázatot.

Az első díjat az Archikon Architects Építészstúdió nyerte.

Az Archikon iroda idén ünnepli alapításának 35. évfordulóját. A szakmai műhely munkáit az elmúlt években olyan rangos hazai díjakkal ismerték el, mint a több alkalommal is elnyert Budapest Építészeti Nívódíj, a Média Építészeti Díja, Pro Architectura díj, az Év háza és számos kerületi díj. Nemzetközi téren az Architizer A+ Award, a BigSEE Award, a FIABCI World Prix d' Excellence Award díjain túl az iroda kiemelkedő munkáit az EU legrangosabb építészeti díja, a MiesAward és a Piranesi Award zsűrije egyaránt a legjobb európai projektek közé válogatta.
A pályázattal a Magyarországi Református Egyház célja az volt, hogy a hagyomány és megújulás jegyében kreatív kortárs terveket ismerhessen meg az egyetemi campus megvalósítására. A tervezők feladata egy olyan, az egyház küldetését – Krisztus hirdetését a bibliai ige alapján – és nyitottságát is tükröző, a ferencvárosi városrészbe illeszkedő, a kerületi város rendezési tervekkel összhangban megépíthető, a ferencvárosiakat is jól szolgáló XXI. századi egyetemi épület és köztér megtervezése volt, amely magas építészeti minőséget képvisel, és amelyet a fenntarthatóság, a környezettudatosság és a református visszafogottság jellemeznek.A zsűri a tervpályázathoz fűzött szakmai ajánlásaiban külön is felhívta a figyelmet arra, hogy a Markusovszky téren mindenképpen megőrzendők és fejlesztendők a lakosságot kiszolgáló szabadidős funkciók, valamint, hogy az épületegyüttes Üllői úti feltárását, a parkolás és a köztér megtervezését különösen is a Ferencvárosi Önkormányzattal együttműködésben kell megvalósítani. Ennek garanciája az is, hogy a reformátusok már a nyílt építészeti tervpályázat zsűrijében való részvételre is felkérték Ferencváros polgármesterét, Baranyi Krisztinát, valamint Budapest főépítészét, Erő Zoltánt.

Balról jobbra: Lánszki Regő országos főépítész, a zsűri elnöke; a győztes Archikon Architects Építészstudió képviseletében Kopacz Hanna építész tervező és Nagy Csaba Ybl-díjas építész, vezető tervező; Fürjes Balázs, a zsűri társelnöke, és Erő Zoltán, Budapest főépítésze - Fotó: Füle Tamás
A Tervpályázatot az Archikon Építészeti Tervező-Szervező Kft. nyerte, második helyezett a CAN Architects Studio Építész Iroda lett, harmadik helyezettet nem hirdettek. Kiemelt megvételben részesült a Zsuffa és Kalmár Építész Műterem Kft., a 3Z Építész Stúdió Kft., az A3 Építész Kft., a Gereben Marián Építészek Kft. pályamunkája, megvételben pedig a DPi Design Kft., Rantal Gábor és Rév Bence, az Építészkohó Tervező és Szolgáltató Kft., a Középülettervező Zrt., a DNS-Építészműterem Kft., valamint a Hetedik Műterem Építészeti, Mérnöki Tervező és Tanácsadó Kft. pályázata részesült.
A tervpályázat eredményhirdetésén Trócsányi László professzor, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora köszöntötte az építészeket, és méltatta a díjazott építészeket és terveket
Az egyetem rektora szerint az új egyetemi campus hozzájárul az egyetem versenyképességének erősítéséhez. Az Egyetem mindenkor törekszik a minőség és közösség érvényre juttatására, és fontosnak tartja, hogy ez az infrastrukturális fejlesztések terén is megvalósuljon.
„Kerületünkben évek óta jelentős egyetemi fejlesztések zajlanak, néhánynak az előkészítése, tervezése, másoknak már a kivitelezése folyik” – közölte Baranyi Krisztina, a IX. kerület polgármestere. Hozzátette: „túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Ferencváros Egyetemváros. Sajnálatosan ritka, hogy a kerületet már a tervezési fázisban bevonják, szempontjait érvényesítsék, ahogy erre jelen projektben sor került. Az új református egyetemi campus olyan meghatározó épületegyüttese lesz Belső-Ferencvárosnak, ami megköveteli, hogy tervezése egységben történjen a Markusovszky térrel, a városrész egyetlen közparkjával. Ferencváros polgármestereként már a tervpályázat kiírásakor is ezt tartottam kiemelt szempontnak, és bár több tervben jelentek meg jó ötletek, egyik benyújtott pályázat sem volt számomra maradéktalanul támogatható. Az új egyetemi fejlesztés nem szoríthatja ki a pihenni vágyó ferencvárosiakat a térről és nem okozhat a szükségesnél nagyobb közterületi terhelést. A győztes terv építészetileg valóban ígéretes, a tervezés következő másfél-két évében látom a lehetőséget, hogy olyan tervek készüljenek, amelyekben a közpark jelenlegi funkciói, zöldfelületi arányai nem sérülnek, mert azoknak a jövőben is elsősorban a kerület lakosságát kell szolgálniuk. Bízom benne, hogy a megrendelő református egyház a továbbtervezés során következetesen számon fogja kérni az erre vonatkozó ajánlásokat.”
Budapest főépítészeként Erő Zoltán, az Bírálóbizottság tagja fontosnak tartotta kiemelni, hogy „a pályázat megmutatta, hogyan lehet a sűrű beépítésű városi szövetben nagyvonalú téralakítással kezelni a beépítést, miközben a meglévő terek megmaradnak városi használatban. Ígéretes megoldások mutatják, hogy az új campust ki lehet alakítani egyfajta "város a városban" elven, amikor az "egyetemváros" építményei a valódi városhoz hasonló differenciáltságot, a tömegképzésben, homlokzatalakításban érzékelhető változatosságot mutatnak. A pályázat kiírásától fogva hangsúlyos gondolat a fenntarthatóság és az ökológiai lábnyom csökkentésének kérdése - ez mindenekelőtt a Kinizsi utcai épületszárny megtartását, okos felhasználását, a meglévő struktúrák újra hasznosítását igényli. Mind ezekre változatos ötletek, jól használható építészeti javaslatok érkeztek.”


Fotó: Füle Tamás

A Bírálóbizottság munkáját vezető Lánszki Regő országos főépítész az eredményhirdetésen elmondta, hogy „a református identitásnak a XVI. századi kezdetektől fogva meghatározó eleme volt az oktatás ügye. A reformáció és az iskolaalapítás kéz a kézben járt egész Európában, így Magyarországon is. Az Archikon győztes terve nemcsak globális, hanem lokális értelemben is integrálja a Károli Gáspár Református Egyetemet. Megőrzi a helyi építészet- és ipartörténetben fontos szerepet játszott, ráadásul Molnár Ferenc által a Pál utcai fiúkban halhatatlanná tett Dohánygyár eredeti szerkezetét. A park belső része és az Üllői út felé nyitott homlokzat, az árkádok és a környezetalakítás is erősítik a kapcsolatot. A felépülő modern épület messze kielégíti a legfontosabb építészeti, urbanisztikai elvárásokat, a belváros szövetébe simulva, a meglévő épületek, illetve a környék történeti, kulturális és építészi hagyományaihoz illeszkedve valósítja meg az integrációt, ad otthont az identitás számára, és reményeink szerint a református felsőoktatás zászlóshajójává válik. A kormány számára evidencia, hogy a magyar kultúra, a nemzeti tudományos élet és a társadalmi fejlődés szempontjából meghatározó szerepet betöltő egyházi felsőoktatást minden területen, így az ingatlanfejlesztési projektek kialakítása során is támogassa. Meggyőződésünk, hogy ezzel nemcsak a történelmi eredmények előtt hajtunk fejet, hanem a jövő Magyarországa számára teremtünk szellemi műhelyeket.”
A díjakat átadó dr. Fürjes Balázs, a szakmai zsűri társelnöke és az egyetemfejlesztés vezetője, az eredményhirdetésen így fogalmazott: „reformátusként és Török Pál, egyház- és egyetem építő püspök szépunokájaként megtiszteltetés, hogy az egyház kérésére részt vehetek az egyetem építés megterveztetésében és előkészítésében. A tervezés közös alkotás lesz, én az együttműködésben hiszek. Közösen fogunk dolgozni az egyház munkatársaival, az egyetem közösségével, a Ferencvárosi Önkormányzattal, sőt, a lakosokkal is. Tudjuk, ha városépítő munkába fogunk, ez a szabály: álmodj bátran és szabadon, tervezz felelősen, építs fegyelemmel! A nagy művészet abban áll, hogy egyszerre legyen meg az álomhoz szükséges szabadság, szertelenség, bátorság és képzelőerő, azaz kreativitás, és a megvalósításhoz szükséges rend, fegyelem, precizitás. Egyszerre és együtt, hogy az álom szertelensége ne verje szét a munkát, és a munka fegyelme ne fojtsa meg az álmot. Így fogunk dolgozni, mindig csak csapatban, alázattal. Városunk javára, Isten dicsőségére.”

forrás: https://reformatus.hu/oktatas/hirek/kihirdettek-a-karoli-gaspar-reformatus-egyetem-epuletegyuttesere-kiirt-nyilt-tervpalyazat-gyozteset/