Aktuális
Részletes észrevételek a Magyar építészetről szóló törvény 2023.09.01-i tervezetéhez

Részletes észrevételek a Magyar építészetről szóló törvény 2023.09.01-i tervezetéhez

A tervezetet a MÉK elnöksége, tagozatai és a területi építész kamarák is áttekintették. Lázár János az Építészek Házában szeptember 18-án személyesen tájékoztatta az építész kamarák vezetőit a törvény-tervezetről, ahol többek közt a MÉK által előzetesen megküldött koncepcionális felvetések közül több tisztázásra került. A találkozó után Hajnóczi Péter elnök úr a tervezettel kapcsolatos pontosító észrevételeket juttatta el a beérkezett kamarai szakmai észrevételekkel együtt.


 

Részletes észrevételek

A tervezet 24.§ (5) bekezdése rögzíti, hogy a cégnyilvántartással kapcsolatban az egyéni vállalkozók esetében az eljáró hatóság a tevékenység bejelentéséről, a tevékenységi kör változásáról, valamint a tevékenység gyakorlására való jog megszűnéséről értesíti az illetékes kamarát. Felhívom figyelmét, hogy a közhiteles nyilvántartás naprakészsége érdekében ezen információkat minden, a cégnyilvántartásban szereplő cégforma estén biztosítani szükséges a területi kamaráknak.

Kérjük a területi kamarák feladatai között a tervezet 27.§ (2) bekezdés d) pontjában megfogalmazott mondatrész törlését. A területi kamara az országos etikai-fegyelmi bizottság kérésére véleményt nem nyilváníthat tagjairól és az őket érintő szakmai, valamint etikai panaszokról, hiszen az EfB önálló választott független szerv. Az EfB adott esetben szakmai kérdésekben kérhet szakértői véleményt.

A 29. § (6) és a 34.§ (7) bekezdései rögzítik a titkári munkakör betöltéséhez szükséges végzettségeket és gyakorlatot. Az egyértelmű értelmezés érdekében kérem az érintett szövegrész tördelésének és a gyakorlat idejének korrekcióját az alábbiak szerint:

„a) állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel, vagy
b) államigazgatási főiskolai, igazgatásszervező (Bsc), valamint ezzel egyenértékű végzettséggel,
c) a kamara szakterületébe tartozó felsőfokú szakirányú végzettséggel
és legalább 2 év közigazgatási gyakorlattal rendelkezik.”

A tervezet 51.§-a az eddigiekhez képest jelentősen kiterjeszti azon szereplők körét, akik között jogvita esetén közigazgatási bírósági eljárás keretében biztosít a törvény jogorvoslati lehetőséget. Az (1) bekezdés helyett az alábbi szöveget javaslom megfontolásra:
„(1) A területi kamara tagja, a területi kamara jogsértő taggyűlési (területi küldöttgyűlési) határozata ellen indíthat pert, az országos kamara jogsértő küldöttgyűlési határozata ellen a területi kamara indíthat pert arra hivatkozással, hogy az jogszabályba, a kamara alapszabályába, vagy más önkormányzati szabályzatába ütközik.”

A második és harmadik bekezdés változatlan, és a szakasz kiegészülne egy (4) bekezdéssel az alábbiak szerint:
„(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltak hatálya nem terjedi ki a fegyelmi határozat ellen 49.§ (6) bekezdés szerinti közigazgatási perre”. 

A több évtizedes jól bevált gyakorlat és a törvényi előírások közötti összhang megteremtése érdekében javaslom a 198.§ (2) és (4) bekezdéseinek pontosítását az alábbiak szerint:
„198.§ (2) A területi kamara által vezetett névjegyzékek és a kamarai tagok nyilvántartása a következő adatokat tartalmazzák:

1. természetes személyazonosító adatok,
2. állampolgárság,
3. lakóhely, székhely,
4.1. elérhetőségi cím (lakóhely vagy tartózkodási hely vagy postacím),
4.2. egyéb elérhetőség (telefon, e-mail, weboldal, munkahely)
5.1. szakirányú végzettség
5.2. szakirányú végzettséget igazoló oklevél száma, kelte, kiállító intézmény neve,
6. szakmagyakorlási jogosultság megnevezése, jele,
7. nyilvántartási szám,
8. hatósági igazolvány száma,
9. engedély kiadásának napja,
10. a jogosultsági vizsga kelte, minősítése, kiállítója,
11. igazságügyi szakértői igazolvány száma,
12. tagsági jogállás (aktív vagy felfüggesztett),
13. fegyelmi büntetések, illetve az azok alóli mentesítések időpontja,
14. az adatváltozás bejelentésének időpontja,
15. a nyilvántartás megszűnése esetén az iratok átadásának vagy irattárba helyezésének napja,
16. illetékes területi kamara,
17. betöltött kamarai tisztség,
18. tagozati tagság.
19. szakmai cím, tanúsítvány.
...

(4) A névjegyzékben szereplő személy, illetve a kamarai tag családi és utóneve, valamint a (2) bekezdés 4.1., 5.1., 6., 7., 12., 16., 17., 18. és 19. pontja szerinti adatok, a vállalkozás (3) bekezdés a) és b) pontjai szerinti adatai, valamint a vállalkozás (3) bekezdés d) pontja szerinti tagjának, alkalmazottjának családi és utóneve nyilvánosak, azokat a kamara az interneten bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen megismerhető módon közzéteszi. A 4.2. pont szerinti adatok a tag hozzájárulásával tehetők nyilvánossá.”

Ezúton is felhívom a figyelmet az átmeneti rendelkezések széleskörű alkalmazásának fontosságára. Példaként említem meg, hogy a kamarákkal kapcsolatos átmeneti rendelkezéseknél (218. §) csak a területi mérnöki kamarák kerültek nevesítésre. Tekintve, hogy a törvény hatályba lépését követően a területi építész kamarák jelenlegi nyilvántartottai közül is sok szakmagyakorló kell, hogy taggá váljon. Kérem a szöveg pontosítását, egyúttal a 30 napos határidő meghosszabbítását. Mindössze egy hónap leforgása alatt az érintettek tájékoztatása, tagfelvételi kérelmeik összeállítása és benyújtása, valamint a tagfelvételről szóló döntés és az arról szóló értesítések kiküldése reálisan nem bonyolítható le. A törvény hatálybalépését az átmenetek megfelelő kezelése érdekében esetenként érdemes lenne ütemezetten szabályozni.

Budapest, 2023. szeptember 20.

A építész kamarai tagozatok és területi elnökségek megküldött javaslatai:

Műemlékvédelmi Tagozat

Táj- és Kertépítészeti Tagozat

Terület- és Településrendezési Tagozat

Budapesti Építész Kamara 1, Budapesti Építész Kamara 2

Borsod- Abaúj- Zemplén Vármegyei Építész Kamara

Csongrád-Csanád Vármegyei Építész Kamara

Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara

Heves Vármegyei építész Kamara

Komárom-Esztergom Vármegyei Építés Kamara

Pest Megyei Építész Kamara

Vas Vármegyei Építész Kamara

Magyar Építészek Veszprém Vármegyei Kamarája